Socijalno pravo: rezultati parcijalnog ispita -redovni studij

Poštovane kolegice i kolege, Rezultati  parcijalnog ispita iz Socijalnog prava  rađenog 14.aprila 2021.godine (redovni studenti/ice)  objavljeni su u materijalima Microsoft Team grupe:  Socijalno pravo R ispitne aktivnosti  2020/2021. prof. dr Jasminka Gradaščević-Sijerčić prof. dr Mehmed Hadžić

Socijalno pravo-rezultati parcijalnog ispita-vanredni studij

Poštovane kolegice i kolege, Rezultati  parcijalnog ispita iz Socijalnog prava  rađenog 13.aprila 2021.godine (vanredni studij)  objavljeni su u materijalima Microsoft Team grupe:  Socijalno pravo V+DL ispitne aktivnosti  2020/2021. prof. dr Jasminka Gradaščević-Sijerčić prof. dr Mehmed Hadžić

Socijalno pravo – parcijalni ispit za redovne i redovno-samofinansirajuće studente/ice u akad. 2020/2021.godini-VAŽNO

1.Redovni i redovni-samofinansirajući studenti/ice koji žele pristupiti parcijalnom ispitu na predmetu Socijalno pravo koji će se održati u srijedu 14.04.2021.godine od 11:00 sati obavezni su izvršiti prijavu pristupa parcijalnom ispitu sa svojom fakultetskom e-mail adresom na  Microsoft Teams grupu prema statusu u studiju: 1.1.Redovni studenti/ice MT grupa: Socijalno  pravo R- ispitne aktivnosti-2020/2021    link:https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a16628f822e39411b9de8b1e12dafd830%40thread.tacv2/conversations?groupId=c6295e1d-2377-4975-af90-bdc8be7d27ba&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 1.2.Redovni […]

Socijalno pravo – parcijalni ispit za vanredne i DL studente/ice u akad. 2020/2021.godini-VAŽNO

1.Vanredni i DL studenti/ice koji žele pristupiti parcijalnom ispitu na predmetu Socijalno  pravo koji će se održati u utorak 13.04 .2021.godine od 17:00 sati obavezni su izvršiti prijavu pristupa parcijalnom ispitu sa svojom fakultetskom e-mail adresom na  Microsoft Teams grupu : Socijalno  pravo V+ DL – ispitne aktivnosti-2020/2021  putem linka https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae69016eb33bc437b84691de000675b95%40thread.tacv2/conversations?groupId=73d7de26-4f19-4bb5-bdda-661d9ede7cad&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 2.Prijave pristupa parcijalnom ispitu  vrše se najkasnije do nedjelje […]

Radno pravo predbolonjski studij – pristup ispitu u I terminu aprilskog ispitnog roka akad. 2020/2021. godine-VAŽNO

Poštovane kolegice i kolege, 1.Ispit iz Radnog prava u prvom terminu aprilskog  ispitnog roka  održati će se shodno utvrđenom rasporedu u utorak 13. 04. 2021. godine online usmenim putem od 14:00 sati preko Microsoft Team grupe Radno pravo- stari program- ispitne aktivnosti 2020-2021. 2.Studenti_ice koji nemaju e-mail fakultetsku adresu obavezni su kontaktirati  odgovornu osobu  putem:  podrska@pfsa.unsa.ba 3.Link za prijavu […]

Konsultacije tokom ljetnog semestra akad. 2020/2021 godine iz predmeta naučne oblasti Radno i socijalno pravo kod prof. dr. Mehmeda Hadžića

Poštovane kolegice i kolege, Konsultacije u toku ljetnog semestra akad. 2020/2021 godine iz predmeta naučne oblasti Radno i socijalno pravo kod prof. dr. Mehmeda Hadžića organizuju se putem e-maila i putem Microsoft Teams grupe: Konsultacije. Online konsultacije iz predmeta naučne oblasti Radno i socijalno pravo kod prof. dr. Mehmeda Hadžića održavaju se: utorkom od 13:30-16:30 […]

Socijalno pravo-realizacija instruktivnih nastavnih aktivnosti u VI semestru akad. 2020/2021.godine-vanredni i DL studij

Uvažene kolegice i kolege, u okviru Microsofts Temas grupe SOCIJALNO PRAVO  V+DL 2020/2021 u „Filis“ postavljene su  informacije o ciljevima, sadržaju i metodama realizacije instruktivne nastave  na Socijalnom  pravu  u VI semestru akad.2020/2021.godine, i to: (a)  izvedbeni plan instruktivne nastave za vanredni i DL studij (b) literatura za pripremanje ispita iz nastavnog predmeta Socijalno pravo […]

Socijalno pravo-realizacija nastavnih aktivnosti u VI semestru akad. 2020/2021.godine-redovni i redovni samofinansirajući studij

Uvažene kolegice i kolege, u okviru Microsofts Temas grupe SOCIJALNO PRAVO  R+RS 2020/2021 u „Filis“ postavljene su  informacije o ciljevima, sadržaju i metodama realizacije nastavnih aktivnosti  na Socijalnom  pravu u VI semestru akad.2020/2021.godine, i to: (a)  izvedbeni plan nastavnih aktivnosti na predavanjima (b) izvedbeni plan nastavnih aktivnosti na vježbama (c) literatura za pripremanje ispita iz […]

Radno pravo/Socijalno pravo : satnica za polaganje ispita u popravnom terminu nakon završetka zimskog semestra akad. 2020/2021. godine

Poštovane kolegice i kolege, Ispit iz Radnog prava u popravnom terminu za redovne studente održati će se shodno utvrđenom rasporedu u utorak 16. 02. 2021. godine online usmenim putem od 10:00 sati preko Microsoft Team grupe:   Radno pravo R – ispitne aktivnosti 2020-2021. Link za prijavu u Microsoft Tems grupu- Radno pravo R – ispitne aktivnosti 2020-2021: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a65102b9e69cc4e1cb91bb3783b85f2e1%40thread.tacv2/conversations?groupId=fe153dd8-1f3f-4b88-813e-5d3a36ce0002&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 Ispit iz Radnog prava u […]