Odbrane završnih radova – Katedra za pravnu historiju i komparativno pravo

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, studenti II ciklusa studija na Katedri za pravnu historiju i komparativno pravo branit će završni rad prema sljedećem rasporedu: Adelisa Omerović – „Smrtna kazna u angloameričkom pravu: komparativna analiza“ – 28.01.2021. godine u 14:00 sati Admir Suljović  – „Građanski zakonik Rumunije iz 2011. godine“ – 28.01.2021. godine u 15:00 sati Odbrane […]

Odbrana završnog rada – Nađa Rekanović Topčagić

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Nađa Rekanović Topčagić, studentica II ciklusa studija na Katedri građanskog prava na smjeru Građansko pravo u EU, branit će završni rad pod naslovom “Prava kupca kod povrede ugovora od strane prodavca” Odbrana će se održati online 28.12.2020. godine sa početkom u 15:00 sati   STUDENTSKA SLUŽBA II I III CIKLUSA […]

Odbrana završnog rada – Nirma Poljo

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Nirma Poljo, studentica II ciklusa studija na Katedri krivičnog prava na Krivičnopravnom smjeru, branit će završni rad pod naslovom “Krivično djelo silovanja u zakonodavstvu i sudskoj praksi” Odbrana će se održati online 28.12.2020. godine sa početkom u 12:00 sati   STUDENTSKA SLUŽBA II I III CIKLUSA STUDIJA

Odbrana završnog rada – Rijalda Arslanagić

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Rijalda Arslanagić, studentica II ciklusa studija na Katedri za državno i međunarodno javno pravo – smjer Pravo Evropske unije, branit će završni rad pod naslovom “Zdravstvena zaštita u pravu EU” Odbrana će se održati online 30.12.2020. godine sa početkom u 13:00 sati   STUDENTSKA SLUŽBA II I III CIKLUSA STUDIJA