Odbrana završnog rada – Lamija Dedagić

Na Univerzitetu u Sarajevu – Pravnom fakultetu, Lamija Dedagić, studentica II ciklusa studija na Katedri krivičnog prava, smjer Krivično pravo, branit će završni rad pod naslovom  “Sudska i penološka individualizacija kazne zatvora”  u petak, 12.07.2024. godine u 12:00 sati.  Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati, a održat će se u sali postdiplomskog studija, […]

Odbrana završnog rada – Adnan Redžepović

Na Univerzitetu u Sarajevu – Pravnom fakultetu, Adnan Redžepović, student II ciklusa studija na Katedri za pravnu historiju i komparativno pravo, Komparativnopravni smjer, branit će završni rad pod naslovom  “Položaj sudije u američkom pravu”  u četvrtak, 12.09.2024. godine u 12:00 sati.  Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati, a održat će se u sali […]

Odbrana završnog rada – Iko Petrović

Na Univerzitetu u Sarajevu – Pravnom fakultetu, Iko Petrović, student II ciklusa studija na Katedri građanskog prava, smjer Građansko pravo, branit će završni rad pod naslovom  “Integrisane javne nabavke”  u četvrtak, 27.06.2024. godine u 12:30sati.  Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati, a održat će se u sali postdiplomskog studija, III sprat, lijevo. Služba […]

Odbrana završnog rada – Kanita Smailbegović

Na Univerzitetu u Sarajevu – Pravnom fakultetu, Kanita Smailbegović, studentica II ciklusa studija na Katedri građanskog prava, smjer Građansko pravo, branit će završni rad pod naslovom  “Najbolji interes djeteta u kontekstu međunarodne otmice/odvođenja djeteta – analiza prakse Evropskog suda za ljudska prava”  u četvrtak, 20.06.2024. godine u 10:00 sati.  Odbrana je javna i istoj se […]

Odbrana završnog rada – Sara Jakubović

Na Univerzitetu u Sarajevu – Pravnom fakultetu, Sara Jakubović, studentica II ciklusa studija na Katedri pravno-ekonomskih nauka, Pravnoekonomski smjer, branit će završni rad pod naslovom  “Finansijske krize s osvrtom na post-Covid-19 i energetsku krizu u svijetu, a posebno u zemljama sa srednjim dohotkom”  u četvrtak, 13.06.2024. godine u 13:00 sati.  Odbrana je javna i istoj […]

Odbrana završnog rada – Elsin Uzunović

Na Univerzitetu u Sarajevu – Pravnom fakultetu, Elsin Uzunović, student II ciklusa studija na Katedri za pravnu historiju i komparativno pravo, Komparativnopravni smjer, branit će završni rad pod naslovom  “Putevi recepcije prava u srednjovjekovnoj Bosni”  u četvrtak, 20.06.2024. godine u 13:00 sati.  Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati, a održat će se u […]

Odbrana završnog rada – Lejla Džanko

Na Univerzitetu u Sarajevu – Pravnom fakultetu, Lejla Džanko, studentica II ciklusa studija na Katedri za pravnu historiju i komparativno pravo, Historijskopravni smjer, branit će završni rad pod naslovom  “Bračno pravo starog Rima: Razvod braka u rimskom pravu”  u utorak, 09.07.2024. godine u 11:00 sati.  Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati, a održat […]

Odbrana završnog rada – Aida Osmančaušević

Na Univerzitetu u Sarajevu – Pravnom fakultetu, Aida Osmančaušević, studentica II ciklusa studija na Katedri krivičnog prava, Krivičnopravni smjer, branit će završni rad pod naslovom  “Alternativni modeli u krivičnom zakonodavstvu za maloljetnike, međunarodnopravni okvir i stanje u Bosni i Hercegovini”  u srijedu, 29.05.2024. godine u 13:00 sati.  Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati, […]

Odbrana završnog rada – Amila Berisalić

Na Univerzitetu u Sarajevu – Pravnom fakultetu, Amila Berisalić, studentica II ciklusa studija na Katedri pravno-ekonomskih nauka, Pravnoekonomski smjer, branit će završni rad pod naslovom  “Transportna politika u funkciji ekonomskog razvoja”  u ponedjeljak, 27.05.2024. godine u 13:00 sati.  Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati, a održat će se u sali postdiplomskog studija, III […]

Odbrana završnog rada – Anaid Redžović

Na Univerzitetu u Sarajevu – Pravnom fakultetu, Anaid Redžović, student II ciklusa studija na Katedri krivičnog prava, Krivičnopravni smjer, branit će završni rad pod naslovom  “Značaj alibija u istraživanju i dokazivanju krivičnih djela”  u srijedu, 24.04.2024. godine u 14:30 sati.  Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati, a održat će se u sali postdiplomskog […]