Odbrana završnog rada – Delila Islamović

  O B A V J E Š T E N J E   Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu  Delila Islamović studentica  II ciklusa studija na Katedri za državno i međunarodno javno pravo, smjer Rod i pravo, branit će završni rad pod naslovom „Sloboda okupljanja u Kantonu Sarajevo i usklađenost zakonskog okvira sa međunarodnim […]

Odbrana završnog rada – Ena Kunić

  O B A V J E Š T E N J E Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu  Ena Kunić, studentica  II ciklusa studija na Katedri Građanskog prava, smjer Građansko pravo, branit će završni rad pod naslovom „Raskid ili izmjena ugovora usljed promijenjenih okolnosti, s posebnim osvrtom na pandemiju bolesti COVID-19“    Odbrana će […]

Odbarana završnog rada – Adna Planić

Na Univerzitetu u Sarajevu – Pravnom fakultetu, Adna Planić, studentica II ciklusa studija na Katedri krivičnog prava, smjer Krivično pravo, branit će završni rad pod naslovom  “Načelo kontradiktornosti i princip “jednakosti oružja” u krivičnom postupku”  u utorak, 20.02.2024. godine u 13:00 sati.  Odbrana je javna i održat će se u sali postdiplomskog studija (III sprat, […]

Odbrana završnog rada – Dijana Ahmetović

O B A V J E Š T E N J E Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu  Dijana Ahmetović studentica  II ciklusa studija na Katedri za Državno i međunarodno javno pravo, Teorijsk-pravni  smjer, branit će završni rad pod naslovom  „Odnos između univerzalnog sistema ljudskih prava i regionalnih sistema“     Odbrana će se održati Online, […]

Odbrane završnih radova na Katedri pravno-ekonomskih nauka

Na Univerzitetu u Sarajevu-Pravnom fakultetu, na Katedri pravno-ekonomskih nauka, Pravno-ekonomski smjer, održat će se odbrane završnih radova prema sljedećem rasporedu: – Neđmin Šabić – „Ekološka politika i razvoj energetskih potencijala – unaprjeđenje ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine“  – 14.02.2024. godine u 10:30 sati i – Tadžida Talić – „Aarhuška konvencija I zaštita Rijeka u Bosni […]

Odbrana završnog rada – Medina Dokso

Na Univerzitetu u Sarajevu – Pravnom fakultetu, Medina Dokso, studentica II ciklusa studija na Katedri pravno-ekonomskih nauka, Pravnoekonomski smjer, branit će završni rad pod naslovom  “Isključujuće zloupotrebe dominantnog položaja u pravu konkurencije”  u ponedjeljak, 05.02.2024. godine u 11:00 sati.  Odbrana je javna i održat će se u sali postdiplomskog studija (treći sprat, lijevo).     […]

Odbrana završnog rada – Ajla Cocalić

Na Univerzitetu u Sarajevu – Pravnom fakultetu, Ajla Cocalić, studentica II ciklusa studija na Katedri za pravnu historiju i komparativno pravo, Komparativnopravni smjer, branit će završni rad pod naslovom  “Odnos državnog i religijskog prava: primjer Njemačke”  u srijedu, 24.01.2024. godine u 13:00 sati.  Odbrana je javna i održat će se u sali postdiplomskog studija (treći sprat, […]

Odbrana završnog rada – Amila Ibrahimović

 O B A V J E Š T E N J E Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu  Amila Ibrahimović, studentica  II ciklusa studija na Katedri za državno i međunarodno javno pravo, smjer Pravo EU, branit će završni rad pod naslovom „Zaštita privatnosti radnika u pravu država članica Evropske unije“    Odbrana će se održati […]

Odbrana završnog rada – Eldina Bešović

     O B A V J E Š T E N J E   Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Eldina Bešović , studentica  II ciklusa studija na Katedri za državno i međunarodno javno pravo, na upravno-pravnom smjeru branit će završni rad pod naslovom  “Načelo proporcionalnosti i sistem disciplinskih mjera u zakonodavstvu o državnim službama u […]

Odbrana završnog rada – Andrea Papić

O B A V J E Š T E N J E  Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu  Andrea Papić, studentica  II ciklusa studija na  Katedri krivičnog prava, smjer Maloljetničko prestupništvo,  branit će završni rad pod naslovom “Razvoj i specifičnosti maloljetničkog krivičnog prava u Bosni i Hercegovini”  Odbrana će se održati u utorak, 23.01.2024. godine […]