Odbrana završnog rada – Ibrahim Dizdarević

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Ibrahim Dizdarević, student II ciklusa studija na Katedri krivičnog prava, Krivičnopravni smjer, braniti će završni rad pod naslovom “Evropska kriminalna politika u oblasti zaštite okoline” Odbrana će se održati online 09.04.2021. godine sa početkom u 14:00 sati   STUDENTSKA SLUŽBA II I III CIKLUSA STUDIJA

Odbrana završnog rada – Atif Šehović

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Atif Šehović, student II ciklusa studija na Katedri građanskog prava – Smjer: Građansko pravo, braniti će završni rad pod naslovom “Naknada štete s elementom inostranosti iz osnova autoodgovornosti” Odbrana će se održati online 13.04.2021. godine sa početkom u 11:00 sati   STUDENTSKA SLUŽBA II I III CIKLUSA STUDIJA

Odbrana završnog rada – Nadir Poričanin

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Nadir Poričanin, student II ciklusa studija na Katedri građanskog prava – Smjer: Građansko pravo, braniti će završni rad pod naslovom “Odnos cedenta i cesionara kod ustupanja potraživanja” Odbrana će se održati online 13.04.2021. godine sa početkom u 13:00 sati   STUDENTSKA SLUŽBA II I III CIKLUSA STUDIJA