Instrukcije o načinu uplata za III ciklus studija

Obavještavaju se studenti III ciklusa studija da se od dana 25.03.2019. godine sve uplate vrše na novi Depozitni račun Kantona Sarajevo broj 141 196 53200084 75, otvoren kod Bosna Bank International d.d. Sarajevo.  Prijedlogom Budžeta Kantona Sarajevo došlo do izmjene šifre budžetske organizacije Fakulteta i Univerziteta. Nova šifra budžetske organizacije Fakulteta (umjesto 2104014) je: 3502021. Nova šifra budžetske organizacije Univerziteta (umjesto […]

Obrasci uz Pravila studiranja za III ciklus studija

Obrasci uz PRAVILA STUDIRANJA ZA TREĆI CIKLUS STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU – DOKTORSKI STUDIJ OBRAZAC DS 1 – PRIJAVA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE OBRAZAC DS 2 – PRIJAVA PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE OBRAZAC DS 3 – ZAHTJEV ZA PROMJENU TEME_MENTORA OBRAZAC DS 4 – GODIŠNJI IZVJEŠTAJ DOKTORANTA OBRAZAC DS 5 – GODIŠNJI IZVJEŠTAJ MENTORA OBRAZAC DS 6 […]