Osnovne informacije o realizaciji nastave na predmetu Kriminologija

Poštovane kolegice i poštovane kolege, Pozivamo studente koji nisu pristupili grupi da se putem linka u nastavku priključe MT grupi za nastavni predmet Kriminologija za studente u svim statusima: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3AvHlPN4cvjTyVHuNFROTLN2cLF2yH3O2M0p35evnrmCo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=10537d37-fc9b-4092-806c-3583e7d3a747&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 U okviru rubrike Files postavljene su informacije o realizaciji nastavnih aktivnosti na predmetu  kako slijedi: a) izvedbeni plan i program nastavnih aktivnosti, b) literatura za […]

Obavijest o terminu održavanja ispita iz predmeta Kriminologija, zakazanog za 23. 9. 2023. godine

Poštovane studentice i studenti, ispit iz nastavnog predmeta Kriminologija će se održati u subotu, 23. 9. 2023. godine sa početkom u 10:30 h, pismeno u Kriminološkom institutu. Za pristup ispitu nužna je uredno izvršena prijava ispita, kao i predočenje indeksa. Želimo vam puno sreće i uspjeha! Akademik prof. dr. Borislav Petrović

Obavijest o terminu održavanja ispita iz predmeta Kriminologija, zakazanog za 26. 6. 2023. godine

Poštovani studenti, obavještavamo vas da će ispit iz predmeta Kriminologija biti održan u ponedjeljak, 26. 6. 2023. godine, s početkom u 17 h u kabinetu predmetnog nastavnika akademika prof. dr Borislava Petrovića (II sprat, kabinet br. 203). Za pristup ispitu nužna je uredno izvršena prijava ispita, kao i predočenje indeksa. Sretno svima! Akademik prof. dr […]

Osnovne informacije u vezi sa realizacijom nastavnih aktivnosti na predmetu Kriminologija u ak. 2022./2023. godini

Poštovane kolegice i poštovane kolege, Pozivamo Vas da se putem linka u nastavku priključite MT grupi za nastavni predmet Kriminologija, za studente u svim statusima: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3anF7JTOgffsz2xEXUJJEXpR-6M1S4MzpmK_sAP7r0MO41%40thread.tacv2/conversations?groupId=963126f3-e161-406a-a7e4-66b3f25556a3&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 U navedenoj grupi su u okviru rubrike Files postavljene informacije o realizaciji nastavnih aktivnosti kako slijedi: a) izvedbeni plan i program nastavnih aktivnosti, b) literatura za pripremanje ispita, c) […]

Link za pristup MT grupi za nastavni predmet Kriminologija

Poštovane kolegice i poštovane kolege, Pozivamo Vas da se putem linka u nastavku priključite MT grupi za nastavni predmet Kriminologija, za studente u svim statusima: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3anF7JTOgffsz2xEXUJJEXpR-6M1S4MzpmK_sAP7r0MO41%40thread.tacv2/conversations?groupId=963126f3-e161-406a-a7e4-66b3f25556a3&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 Akademik prof. dr Borislav Petrović

Obavijest o satnici ispita iz predmeta Kriminologija, zakazanog za 13. 7. 2022. godine

Poštovani studenti i poštovane studentice, usmeni ispit iz predmeta Kriminologija, zakazan za 13. 7. 2022. godine će se održati s početkom u 17:00 h u Kriminološkom institutu (I sprat lijevo). Napomena: studenti ispitu mogu pristupiti samo uz urednu prijavu na ISSS sistemu i uz predočenje indeksa. Želimo Vam puno sreće i uspjeha na ispitu! Akademik […]