Link za pristup ispitu iz predmeta Kriminologija, zakazanom za 14.09.2021. godine

Poštovani studenti, završni ispit iz predmeta Kriminologija za studente u svim statusima će se obaviti u utorak, 14.09.2021. godine, usmeno, sa početkom u 17 h, online putem Microsoft Teamsa, te usmenom ispitu pristupaju putem sljedećeg linka: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adb92fbb637e24792abc8f14b7da38e0b%40thread.tacv2/1631534690950?context=%7b%22Tid%22%3a%227e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6%22%2c%22Oid%22%3a%22998bb894-16ed-47b1-81d5-87211f76b879%22%7d Uvjet za pristup online ispitu je uredna prijava na isss sistemu. Želimo Vam puno sreće i uspjeha na ispitu.

Obavijest o održavanju ispita iz predmeta Kriminologija

Poštovani studenti, obzirom na preklapanja iz pojedinih ispitnih rokova, ispit iz predmeta Kriminologija će se održati i u prvobitno utvrđenom ispitnom roku, predviđenom za 14.09.2021. godine, u terminu koji će biti naknadno oglašen. Prof. dr Borislav Petrović

Obavijest o načinu održavanja ispita iz predmeta Kriminologija (08.09.2021. godine)

Poštovani studenti, završni ispit iz predmeta Kriminologija (prvi septembarski ispitni termin) za studente u svim statusima će se obaviti u srijedu, 08.09.2021. godine usmeno, sa početkom u 17 h, online putem Microsoft Teamsa, te usmenom ispitu pristupaju putem sljedećeg linka: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2321e8bce3b24adfaf1c471a6eba6a0b%40thread.tacv2/1631012323075?context=%7b%22Tid%22%3a%227e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6%22%2c%22Oid%22%3a%22998bb894-16ed-47b1-81d5-87211f76b879%22%7d . Uvjet za pristup online ispitu je uredna prijava na isss sistemu. Želimo Vam puno sreće […]

Link za pristup ispitu iz predmeta Kriminologija, zakazanom za utorak, 06.07.2021. godine

Poštovani studenti, ispit iz predmeta Kriminologija (julski ispitni termin) će se održati u utorak, 06.07.2021. godine u 18:30 h, online, usmeno, putem Microsoft Teams grupe za nastavni predmet Kriminologija. Svi studenti ispitu pristupaju u 18:30 h preko sljedeće poveznice: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adb92fbb637e24792abc8f14b7da38e0b%40thread.tacv2/1625467222104?context=%7b%22Tid%22%3a%227e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6%22%2c%22Oid%22%3a%22998bb894-16ed-47b1-81d5-87211f76b879%22%7d Želimo svima puno sreće na ispitu!

Link za pristup ispitu iz predmeta Kriminologija, zakazanom za utorak, 22.6.2021. godine

Poštovani studenti, ispit iz predmeta Kriminologija (junski ispitni termin) će se održati u utorak, 22.06.2021. godine u 17 h, online, usmeno, putem Microsoft Teams grupe za nastavni predmet Kriminologija. Svi studenti ispitu pristupaju u 17 h preko sljedeće poveznice: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adb92fbb637e24792abc8f14b7da38e0b%40thread.tacv2/1624293855676?context=%7b%22Tid%22%3a%227e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6%22%2c%22Oid%22%3a%22998bb894-16ed-47b1-81d5-87211f76b879%22%7d Želimo svima puno sreće na ispitu!

Aprilski ispitni termin (stari režim)- Krivično pravo, Sudska medicina i Kriminologija

Poštovani studenti, drugi aprilski ispitni termin za studente koji imaju pravo na polaganje u tom ispitnom terminu (tzv. stari režim) iz predmeta Krivično pravo, Sudska medicina i Kriminologija će se obaviti u srijedu, 21.04.2021. godine u 17 h, online, usmeno, putem Microsoft Teams grupe za nastavni predmet Krivično pravo I i II (vanredni studenti). Svi studenti […]

Aprilski ispitni termin (stari režim) – Krivično pravo, Sudska medicina, Kriminologija

Poštovani studenti, prvi aprilski ispitni termin za studente koji imaju pravo na polaganje u tom ispitnom terminu (tzv. stari režim) iz predmeta Krivično pravo, Sudska medicina i Kriminologija će se obaviti u srijedu, 07.04.2021. godine u 18 h, online, usmeno, putem Microsoft Teams grupe za nastavni predmet Krivično pravo I i II (vanredni studenti). Svi […]

Osnovne informacije u vezi sa realizacijom nastave na predmetu Kriminologija u akademskoj 2020./2021. godini

Poštovane kolegice i kolege, Informacije o realizaciji nastavnih aktivnosti na predmetu Kriminologija u akademskoj 2020./2021. godini postavljene su u rubriku Files u postojećoj MT grupi kako slijedi: a) izvedbeni plan i program nastavnih aktivnosti b) literatura za pripremanje ispita, c) obrazac za praćenje i ocjenjivanje studenata. Prof. dr Borislav Petrović

Kriminologija- link za pristup Microsoft Teams grupi

Link za pristup Microsoft Teams grupi za izborni predmet Kriminologija u akademskoj 2020./2021. godini Poštovani studenti, Nastava na predmetu Kriminologija u ljetnom semestru akademske 2020./2021. godine realizirat će se putem Microsoft Teams-a. Pozivamo vas da se, putem linka u nastavku, prijavite u tim. Link za pristup timu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adb92fbb637e24792abc8f14b7da38e0b%40thread.tacv2/conversations?groupId=abe61493-8c0f-43de-9ed6-e847d81cdb1f&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 Prof. dr Borislav Petrović