Poštovane kolegice i poštovane kolege,

Pozivamo studente koji nisu pristupili grupi da se putem linka u nastavku priključe MT grupi za nastavni predmet Kriminologija za studente u svim statusima:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3AvHlPN4cvjTyVHuNFROTLN2cLF2yH3O2M0p35evnrmCo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=10537d37-fc9b-4092-806c-3583e7d3a747&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6

U okviru rubrike Files postavljene su informacije o realizaciji nastavnih aktivnosti na predmetu  kako slijedi:

a) izvedbeni plan i program nastavnih aktivnosti,

b) literatura za pripremanje ispita,

c) obrazac za praćenje i ocjenjivanje studenata,

d) termin konsultacija.

Želimo Vam puno sreće i uspjeha u ljetnom semestru!

Akademik prof. dr. Borislav Petrović