Obligaciono pravo II – Obavijest o održavanju ispita

Poštovane kolegice i kolege, Ispit iz Obligacinog prava II će se održati u ponedjeljak 19.04.2021. godine u idućim terminima: U 10,00 za studente čije početno slovo prezimena počinje sa A – K; U 14,00 za studente čije početno slovo prezimena počinje sa L – Ž.  

Obligaciono pravo II

  Poštovane kolegice i kolege,   Predavanja iz Obligacionog prava II počet će 8. marta 2021 u 10,00, jer je 01. mart praznik.   S poštovanjem

Usmeni ispit iz Obligacionog prava I 15.2.2021. vanredni studij – Obligaciono pravo I – I ciklus – III godina

Usmeni ispit iz predmeta Obligaciono pravo I, zakazan za 15.2.2021. godine, održat će se putem platforme MS Teams i tima pod nazivom “Usmeni ispit iz Obligacionog prava I 15.2.2021. vanredni studij. U pomenuti tim se možete prijaviti putem sljedećeg linka: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a761a983a1e1041be83afeab2fb67d3c2%40thread.tacv2/conversations?groupId=b7508194-e1e3-474e-a56d-7ff02ecb16de&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 Ispit počinje 15.2.2021. godine u 16h. Kandidatkinje i kandidati se polaganju mogu pridružiti već […]

Obavijest o načinu izvođenja ispita iz Obligacionog prava I za vanredne studente – Obligaciono pravo I – I ciklus – III godina

Obavještavaju se vanredni studenti koji u januarsko-februarskom roku akademske 2020./2021. godine (završni i popravni termin) da će se ispit održati usmeno. U tom se cilju sve kolegice i kolege koje su zainteresirane pristupiti ovom ispitu mole da se pridruže konsultacijama s predmetno nastavnicom koje će se održati 18.1.2021. godine (ponedjeljak) sa početkom u 17h putem […]

Link za pristup Teamu za Ispit iz Obligacionog prava I R i RS

  Postovani,   U nastavku je link za pristup Teamu za parcijalnom ispitu iz predmeta Obligaciono pravo I i to za Redovne i Redovno samofinasirajuce.   https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7947a058ee374e6e94b19b47e51f32c5%40thread.tacv2/conversations?groupId=9ad8eb3c-64dc-4bd5-8973-06b0956d6bbd&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6   Za Vanredne i DL studente bit ce oformljen poseban Team.