Obligaciono pravo II

  Poštovane kolegice i kolege,   Usmeni ispit za redovne (R) i redovne samofinansirajuće studente (RS) iz Obligacionog prava II obavit će se dana 04.07.2022. godine, kako slijedi:   U 10,00 sati studenti sa početnim slovom prezimena od A – K;   U 12,00 sati studenti sa početnim slovom prezimena od L – Ž.   […]

Obligaciono pravo II

  Poštovane kolegice i kolege,   Usmeni ispit iz predmeta: Obligaciono pravo II održat će se u ponedjeljak 20.06.2022. godine i to kako slijedi:   U 10,00 sati za studente čije početno slovo prezimena počinje sa A do K.   U 12,00 sati za studente čije početno slovo prezimena počinje sa A do K.   […]

Obligaciono pravo II – Ispit

  Poštovane kolegice i kolege, Usmeni parcijalni ispit iz predmeta Obligaciono pravo II za R i RS zakazan je za dan 11.04. 2022 i to: u 10,00 sati za studente čije početno slovo prezimena počinje sa A – K; u 14,00 sati za studente čije početno slovo prezimena počinje sa L – Ž. Ispi će […]

Obligaciono pravo I

Poštovani   Prva parcijalna provjera znanja iz predmeta Obligaciono pravo za redovne (R) i redovne samofinansirajuće (RS) studente obavit će se: U ponedjeljak 13.12.2021 sa početkom u 10,00 za studente sa početnim slovom prezimena od A do M; a za studente sa početnim slovom prezimena od N do Ž sa početkom u 14,00 sati.   […]

Predavanja za vanredne studente Obligaciono pravo I 21 22 – Obligaciono pravo I – I ciklus – III godina

Poštovane kolegice i kolege, studentice i studenti III godine studija I ciklusa na PF u Sarajevu, predavanjima za vanredne studente iz predmeta Obligaciono pravo I u akademskoj 21/22. godini pristupiti možete putem donjeg linka: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ax3mhQY9EeQY3urYLMAPB3UPWc0UPoXBj_WxJ2L4R7_41%40thread.tacv2/conversations?groupId=54906006-744c-46d9-b3d2-3b445c7227dc&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6

Link za pristup timu Vježbe iz Obligacionog prava I 21 22 – Obligaciono pravo I – I ciklus – III godina

Poštovane kolegice i kolege, studentice i studenti III godine studija I ciklusa na PF u Sarajevu, vježbama iz predmeta Obligaciono pravo I u akademskoj 21/22. godini pristupiti možete putem donjeg linka: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7TFHlzrGXfz3mUBJ3xSFPg9x7a9Y3tI0PJhguWFLum01%40thread.tacv2/conversations?groupId=4514942c-a7a6-40da-82f0-4e1575aaf232&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6

Septembarski ispitni rok za vanredne studente Obligaciono pravo I i II – Obligaciono pravo I – I ciklus – III godina

Obavještavaju se studentice i studenti koji u ponedjeljak 20.09.2021. godine žele polagati ispit iz predmeta Obligaciono pravo I ili Obligaciono pravo II kod prof. dr. Almedine Šabić Učanbarlić da će se oba ispita polagati u istom timu pod nazivom Usmeni ispit uz Obligacionog prava I 15.2.2012. – vanredni studij, u koji se studentice i studenti […]

Ispit iz Obligacionog prava 1

  Ispit iz Obligacionog prava 1 za R i RS obavit će se u ponedjeljak 30.08.2021. sa početkom u 10,00. Ispit će biti usmeni na platformi MTeams pod nazivom Obligaciono pravo I predavanje

Obligaciono pravo II – Obavijest o održavanju ispita

Poštovane kolegice i kolege, Ispit iz Obligacinog prava II će se održati u ponedjeljak 19.04.2021. godine u idućim terminima: U 10,00 za studente čije početno slovo prezimena počinje sa A – K; U 14,00 za studente čije početno slovo prezimena počinje sa L – Ž.