Ispit iz Obligacionog prava I 5.2.2024. vanredni studij – Obligaciono pravo iI – I ciklus – III godina

Ispit iz Obligacionog prava I za vanredne studente, zakazan za 5.2.2024. godine, održat će se na sljedeći način: 1. za kandidatkinje i kandidate koji su položili semestralnu provjeru znanja ispit se polaže usmeno, sa početkom u 16h u kabinetu predmetne nastavnice; one kandidatkinje i kandidati koji ne mogu prisustvovati ispitu u ovom terminu, mogu isti […]

Obligaciono pravo I

Poštovani,   Ispit iz predmeta Obligaciono pravo I zakazan je za 05.02.2024. (ponedjeljak) i to kako slijedi:   Za studente čije početno slovo prezimena počinje sa A do K u 10,00 sati.   Za studente čije početno slovo prezimena počinje sa L do Ž u 12,00 sati.   S poštovanjem,   prof. dr. sc. Abedin […]

Ispit iz Obligacionog prava II vanredni studij 22.01.2024. – Obligaciono pravo II – I ciklus – III godina

Ispit iz predmeta Obligaciono pravo II, zakazan za 22.01.2024. godine, održat će se sa početkom u: – u 16h za studente koji su položili semestralnu provjeru znanja, usmeno, u kabinetu predmetnog nastavnika (u slučaju da student ne može pristupiti ispitu u 16h ispit će se obaviti/nastaviti u 18h u kabinetu nastavnika); – u 17h za […]

Obligaciono pravo I

Poštovani,   Ispit iz predmeta Obligaciono pravo I zakazan je za 22.01.2024. godine, i to kako slijedi:   Za studente čije početno slovo prezimena počinje sa A – K ispit počinje u 10,00 sati;   Za studente čije početno slovo prezimena počinje sa L – Ž ispit počinje u 12,00 sati.   S poštovanjem,   […]

Obligaciono pravo I – Parcijalni ispit

Poštovani,   Prva parcijalna provjera znanja iz predmeta Obligaciono pravo I za R i RS studente zakazana je za dan 20.11.2023. godine i to: Za studente čije prvo početno slovo prezimena počinje sa A – K u 10,00 sati; Za studente čije prvo početno slovo prezimena počinje sa L – Ž u 12, 00 sati. […]