Link za pristup Teamu za Ispit iz Obligacionog prava I R i RS

  Postovani,   U nastavku je link za pristup Teamu za parcijalnom ispitu iz predmeta Obligaciono pravo I i to za Redovne i Redovno samofinasirajuce.   https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7947a058ee374e6e94b19b47e51f32c5%40thread.tacv2/conversations?groupId=9ad8eb3c-64dc-4bd5-8973-06b0956d6bbd&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6   Za Vanredne i DL studente bit ce oformljen poseban Team.    

Obligaciono pravo I predavanja i vježbe za vanredne i DL studente – Obligaciono pravo I – I ciklus – III godina

Studenti koji studiraju kao vanredni i DL predavanja i vježbe iz predmeta Obligaciono pravo I slušat će u posebnim terminima, koji su već objavljeni na web stranici Fakulteta, u posebnom timu kojem će se pridružiti preko sljedećeg linka https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a935eee13b1c74326a67232ded763c1ac%40thread.tacv2/conversations?groupId=e4c9ba31-5879-4bd6-909c-d5781edbfe3c&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 U tom cilju mole se svi studenti 5. semestra koji su vanredni i DL da preko […]

Obavijest o načinu održavanja predavanja iz predmeta Obligaciono pravo I – Obligaciono pravo I – I ciklus – III godina

Studentice i studenti koji će u akademskoj 2020./2021. godini slušati predavanja iz predmeta Obligaciono pravo I (V semestar), A KOJI SU REDOVNI I REDOVNI SAMOFINANSIRAJUĆI, mogu to uraditi putem MS Teams aplikacije i tima koji nosi naziv Obligaciono pravo I Predavanja. U navedeni tim studentice i studenti će se prijaviti putem linka ispod, te će […]

Tim za vježbe iz Obligacionog prava I grupa A i grupa B, REDOVNI I RS STUDIJ- Obligaciono pravo I – I ciklus – III godina

Studentice i studenti koji će u akademskoj 2020/2021. godini pohađati sate vježbi iz predmeta Obligaciono pravo I (V semestar), A STUDIRAJU KAO REDOVNI I REDOVNI SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTICE/STUDENTI, biće podijeljeni u dva tima. Prvi MS Team nosi naziv Obligaciono pravo I grupa A vježbe i u njega će se preko linka ispod prijaviti studentice i studenti […]

Datum i satnica održavanja ispita iz predmeta Obligaciono pravo I i II – Obligaciono pravo I, II – I ciklus – III godina

Ispit iz predmeta Obligaciono pravo I i II održat će se u utorak 6.10.2020. godine sa početkom u 17h putem aplikacije MS Teams. U tom ciliu studenti se moraju prijaviti u odgovarajuće timove putem sljedećih linkova: Obligaciono pravo I https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a81692d45d4cc44f385d171f1eac46f88%40thread.tacv2/conversations?groupId=28900fc6-92e6-45c4-94d8-856f879ce69c&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 Obligaciono pravo II https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abb74dcd03bd04883b58ccc06a94e3219%40thread.tacv2/conversations?groupId=45af90b9-0985-49c9-ba26-4aebd476374e&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 Osim toga, predmetni nastavnici trebaju dobiti prijave za ispit i to […]

Oktobarski ispitni rok iz predmeta Obligaciono pravo I i II – Obligaciono pravo I, II – I ciklus – III godina

Ispit iz predmeta Obligaciono pravo I u dodatnom, oktobarskom roku, će se održati u terminu kojeg će odrediti Uprava Fakulteta putem aplikacije MS Teams. U cilju polaganja ovog ispita studenti/ce trebaju: ukoliko su redovni ili redovni samofinansirajući poslati elektronsku prijavu prof.dr. Abedinu Bikiću, a ukoliko su vanredni i DL prof.dr. Šabić Učanbarlić Almedini, te poslati […]

Obavijest o ispitu iz predmeta Obligaciono pravo I i II (21.9.2020.) – Obligaciono pravo I, II – I ciklus – III godina

Ispiti iz predmeta Obligaciono pravo I i II, koji su zakazani za 21.9.2020. godine održat će se prema sljdećem rasporedu: Ispit iz predmeta Obligaciono pravo I održat će se 21.9.2020. godine sa početkom u 17h putem aplikacije MS Teams. Studenti se za pristupanje ovom ispitu moraju prijaviti u MS Team putem sljedećeg linka https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a83a1959d217e4bc5b9a6da1e87cbabf9%40thread.tacv2/conversations?groupId=1cf48225-7fda-4573-baf1-1aa1e28c0d66&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 Ispit iz […]