Obavijest o satnici održavanja II parcijalnog ispita iz predmeta EODP zakazanog za 04.01.2024. godine

Univerzitet u Sarajevu Pravni fakultet I ciklus studija Ekonomske osnove države i prava  Prof. dr. Amina Nikolajev Viša asst. Lejla Ramić, Mr. iur. Akademska 23/24. godina Sarajevo, 03.01.2024. godine Obavijest o satnici održavanja II parcijalnog ispita iz predmeta EODP zakazanog za 04.01.2024. godine II parcijalni ispit za studente/ice koji/e su na I parcijalnom ispitu ostvarili […]

Pristup teams grupi iz predmeta Ekonomske osnove države i prava – R/RS/V

Univerzitet u Sarajevu Pravni fakultet I ciklus studija Ekonomske osnove države i prava  Prof. dr. Amina Nikolajev Viša asst. Lejla Ramić, MA iur. Akademska 23/24. godina Sarajevo, 17.10.2023. godine Pristup teams grupama iz predmeta Ekonomske osnove države i prava Link za pristup teams grupi za studente/ice koji/e studiraju u statusu R/RS https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aBfL0nOFhbzQTjaJ_jfLqIN4KqLQLHVh62zsVZtwZEDE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6a5c85ae-51a5-4526-841b-b8ea69dc22f1&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6  Link za pristup […]