Rimsko pravo – obavijest o rezultatima kontinuiranog ocjenjivanja

U odnosu na Plan praćenja i ocjenjivanja rada studenata u okviru nastavnog predmeta Rimsko pravo I studenti su aktivnošću u nastavi mogli ostvariti do 10 bodova te izradom samostalnog istraživačkog rada (eseja) do 10 bodova. a) Lista bodova iz aktivnosti (Pristupi listi) b) O bodovima ostvarenim po osnovu izrade samostralnog istraživačkog rada – eseja/analize izvora kandidati […]

Rimsko pravo – obavijest o obranama eseja

Obavještavaju se studenti prve godine studija kako će obrane samostalnih istraživačkih radova (eseja) za studente koji do sada nisu obranili svoje radove biti održane u utorak, 12. 01. 2021. godine s početkom 13,00 sati putem MS Teamsa.    

Rimsko pravo – seminar (petak, 18. 12. 20)

U petak, 18. 12. 2020. godine u 16,30 sati putem aplikacije MS Forms bit će održane obrane radova kandidata – Pašanović, Muminović, Dedić, Hodžić Ajla,  Lučić, Sulatanović, Mušinbegović, Duraković, Ergalić E. i E., Oroz, Kalamujić, Kerleta, Ražanica, Rustempašić, Tatarović, Nuhanović, Ćurovac. Istog dana u 18,00 sati bit će održan radni sastanak sa studentima koji se […]