Online nastava za 27. 03. 2020. – Studij genocida

Materijal za online nastavu 27. 03. 2020. možete naći ispod. Nastavljamo sa temom holokausta. VRATA PREMA SMRTI – JEDINSTVENI KARAKTER GETA TEREZIN – THERESIENSTADT HOLOKAUST U MAĐARSKOJ – GETOIZACIJA, KONCENTRACIJA, DEPORTACIJA SS U AUŠVICU

Način rada i obaveze studenata na predmetu Studij genocida

Obavještavaju se studenti IV godine, koji pohađaju izborni predmet Studij genocida, da će se nastava izvoditi na sljedeći način. Zaključno sa današnjim danom za nastavu je bila zadužena doc. dr. Ehlimana Memišević. Od naredne sedmice, do kraja semestra, za nastavu je zadužen prof. dr. Edin Halapić. Obaveze tokom semestra prijavljujete i radite kod doc. dr. […]

Online nastava – Studij genocida – 20. 03. 2020.

Poštovane kolegice i kolege, ovdje je prezentacija materije predviđene za predavanje na dan 20. 03. 2020. Holokaust Osim pripreme prezentacije potrebno je i pročitati poglavlje Wolfa Grunera “Protektorat Češka i Moravska” iz udžbenika Holokaust u zemljama Višegradske grupe: komparativni pregled, prir. JAsmin Hasić, Ehlimana Memišević, Hikmet Karčić (Sarajevo: Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2017). Protektorat […]