Obavijest o načinu prijave teme završnog rada – II ciklus studija

UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET   O B A V J E Š T E N J E za prijavu teme završnog rada, generacija studenata upisana 2020/21. godine   U skladu sa članovima 50., 51. i 52. Pravila studiranja za I, II ciklus studija, integrirani, stručni i specijalistički studij na Univerzitetu u Sarajevu (decembar […]

Ovjera zimskog i upis ljetnog semestra akademske 2020/2021. godine

O B A V J E Š T E NJ E   Ovjera prvog (zimskog) i upis u drugi (ljetni) semestar akademske 2020/21. godine, za redovne, redovne-samofinansirajuće i DL studente upisane na svim smjerovima vršit će se od 10.02.2021. do 26.02.2021. godine od 10:00 do 12:00 sati, u Službi II ciklusa studija. Za ovjeru semestra […]

Obavijest za potvrdu izbornog predmeta na ISSS-u i prijavu ispita – II ciklus studija

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI II CIKLUSA STUDIJA  UPISANI AKADEMSKE 2020/21. GODINE DA  ĆE SE  POTVRDA IZBORNOG PREDMETA  VRŠITI PREKO isss.ba OD  21.01.2021.GODINE. POSTUPAK JE SLJEDEĆI: POTREBNO JE NA isss.ba U RUBRICI STUDIJ  ODABRATI IZBORNI PREDMET I POTVRDITI. ODABRANI IZBORNI PREDMET PRIJAVITI U RUBRICI ISPITI . STUDENTI KOJI NE POTVRDE IZBORNI PREDMET PREKO isss.ba ISTI NEĆE MOĆI […]

Obavijest o preuzimanju indeksa

Obavještavaju se studenti prvi put upisani na II ciklus studija akademske 2020/2021. godine da svoje indekse i pristupne podatake za ISSS mogu preuzeti prema sljedećem rasporedu: 11.01.2021. – studenti upisani na Teorijskopravni smjer 12.01.2021. – studenti upisani na smjer Građansko pravo 13.01.2021. – studenti upisani na Krivičnopravni smjer 14.01.2021. – studenti upisani na Pravno-ekonomski smjer […]

REVIDIRANE KONAČNE RANG LISTE KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU II CIKLUSA STUDIJA AKADEMSKE 2020/2021. GODINE

Revidirana Konacna Rang Lista Redovni – Smjer Građansko pravo Revidirana Konacna Rang Lista Vanredni – Smjer Građansko pravo Revidirana Konacna Rang Lista Redovni – Krivičnopravni smjer Revidirana Konacna Rang Lista Vanredni – Krivičnopravni smjer Revidirana Konacna Rang Lista Redovni – Pravnoekonomski smjer Revidirana Konacna Rang Lista Vanredni – Pravnoekonomski smjer Revidirana Konacna Rang Lista Redovni […]

Obavijest za upis na II ciklus studija – Ljekarsko uvjerenje

Poštovani studenti, zbog epidemiološke situacije i velikih gužvi ispred Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata, a sa ciljem smanjenja gužvi obavještavamo vas da pregled za ljekarsko uvjerenje možete obaviti do kraja kalendarske godine, a ne samo do 26. 10. 2020. godine do kada traje upis. Ljekarsko uvjerenje ćete po obavljenom ljekarskom pregledu dostaviti studentskoj službi fakulteta/akademije. Sve […]