REVIDIRANE KONAČNE RANG LISTE KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU II CIKLUSA STUDIJA AKADEMSKE 2020/2021. GODINE

Revidirana Konacna Rang Lista Redovni – Smjer Građansko pravo Revidirana Konacna Rang Lista Vanredni – Smjer Građansko pravo Revidirana Konacna Rang Lista Redovni – Krivičnopravni smjer Revidirana Konacna Rang Lista Vanredni – Krivičnopravni smjer Revidirana Konacna Rang Lista Redovni – Pravnoekonomski smjer Revidirana Konacna Rang Lista Vanredni – Pravnoekonomski smjer Revidirana Konacna Rang Lista Redovni […]

Obavijest za upis na II ciklus studija – Ljekarsko uvjerenje

Poštovani studenti, zbog epidemiološke situacije i velikih gužvi ispred Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata, a sa ciljem smanjenja gužvi obavještavamo vas da pregled za ljekarsko uvjerenje možete obaviti do kraja kalendarske godine, a ne samo do 26. 10. 2020. godine do kada traje upis. Ljekarsko uvjerenje ćete po obavljenom ljekarskom pregledu dostaviti studentskoj službi fakulteta/akademije. Sve […]

DODATNI ISPITNI TERMIN U DRUGOM ISPITNOM TERMINU SEPTEMBARSKOG ISPITNOG ROKA U AKADEMSKOJ 2019/20. GODINI II ciklus studija

DODATNI ISPITNI TERMIN U DRUGOM ISPITNOM TERMINU SEPTEMBARSKOG ISPITNOG ROKA U AKADEMSKOJ 2019/20. GODINI – II ciklus studija             U dodatnom ispitnom terminu drugog septembarskog ispitnog roka studenti II ciklusa studija mogu polagati samo jedan ispit u periodu od 05.10. do 08.10.2020. godine.           Termin ispita se […]

OVJERA LJETNOG SEMESTRA/OBNOVA GODINE I UPIS ZIMSKOG SEMESTRA NA II CIKLUSU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI

OVJERA LJETNOG SEMESTRA/OBNOVA GODINE I UPIS ZIMSKOG SEMESTRA NA II CIKLUSU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI, NA SVIM SMJEROVIMA I SVIM STATUSIMA,VRŠIT ĆE SE OD 14.09. – 10.10.2020. GODINE OD 10:00 DO 12:00 SATI NAPOMENA: Upisni materijal se preuzima u sobi 021 (Čitaona) uz dostavljenu uplatnicu Uplatnica – upisni materijal – pojedinačna cijena svakog obrasca iznosi […]

Prijava ispita na ISSS za I ispitni termin u septembarskom roku – II ciklus studija

Obavještavaju se studenti II ciklusa studija da su ispiti za prijavu na ISSS-u za I ispitni termin u septembarskom roku otvoreni od danas, 27.07.2020. godine. Isti će se zatvoriti u ponedjeljak, 31.08.2020. godine., kada se otvaraju prijave za II ispitni termin. Studenti II ciklusa upisani prije akademske 2018/19. godine obavezni su ukoliko imaju nepoložene ispite obaviti prijavu ispita kod […]

Odluka o upisu ocjena u indeks

Na osnovu člana 135. stav 3. tačka a. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo, br. 33/17), člana 104. stav 2. tačka a. Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine, a u cilju zaštite i prevencije zaraze koronavirusom (COVID19), Nastavno-naučno vijeće Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, donosi Odluku o upisu ocjena […]