Prijava ispita – januarsko-februarski rok – II ciklus studija

Obavještavaju se studenti II ciklusa studija da će prijava ispita na eUNSA za prvi januarsko-februarski ispitni termin biti otvorena od 10.01.2024. godine. Za drugi januarsko-februarski ispitni termin, prijave se otvaraju od 25.01.2024. godine. Pojedini ispiti za studente ponovce, za prvi ispitni termin, će biti otvoreni naknadno, najkasnije od 12.01.2024. godine. Mole se studenti prvi put […]

Obavijest – budžetski konto – nove instrukcije za uplatu

Obavještavamo sve studente Univerziteta u Sarajevu – Pravnog fakulteta da sa danom 31.12.2023. godine prestaje da važi budžetski konto vlastitih prihoda – 722631 budžetskih korisnika. Upravni Odbor Univerziteta u Sarajevu će u skorijem periodu donijeti instrukciju/uputstvo o razvrstavanju i načinu uplate javnih Prihoda Univerziteta i Članica Univerziteta u skladu sa specifičnim karakterom Prihoda.

Podjela indeksa – II ciklus studija

Obavještavaju se studenti prvi put upisani na II ciklus studija u akademskoj 2023/24. godini, da u Studentskoj službi II i III ciklusa studija mogu preuzeti svoje indekse, od ponedjeljka, 30.10.2023. godine, u periodu od 10 do 12 sati.   Služba za nastavu                                                   Odjel za rad sa studentima II i III ciklusa studija

Pristupni podaci za studentski mail – obavijest – II ciklus

Obavještavaju se studenti prvi put upisani na II ciklus studija u akademskoj 2023/24. godini, da su na njihove mail adrese, koje su dostavili prilikom upisa, poslani pristupni podaci za fakultetski/studentski mail (ime.prezime@student.pfsa.unsa.ba). Studenti koji su nedavno završili I ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu – Pravnom fakultetu, ne dobijaju nove već nastavljaju koristiti postojeće mail […]

Obavijest o upisu u I godinu II ciklusa studija – akademska 2023/24. godina

UPIS U PRVU GODINU II CIKLUSA STUDIJA ZA KANDIDATE KOJI SU PRIMLJENI NA REDOVAN, REDOVAN-SAMOFINANSIRAJUĆI I VANREDAN STUDIJ, VRŠIT ĆE SE OD  06. OKTOBRA DO 12. OKTOBRA 2023.GODINE KANDIDATI KOJI U NAVEDENOM PERIODU NE DOSTAVE ORIGINAL DOKUMENTACIJU SMATRAT ĆE SE DA SU ODUSTALI OD UPISA. Upute za upis u I godinu II ciklusa studija – […]

Konačna rang lista kandidata za upis u prvu godinu II ciklusa studija – akademska 2023/24. godina

Odluka o usvajanju Izvještaja Komisije Arbitraža i alternativno rješavanje sporova – Redovni Arbitraža i alternativno rješavanje sporova – Vanredni Krivično pravo – Redovni Krivično pravo – Vanredni Pravno-ekonomski smjer – Redovni Pravno-ekonomski smjer – Vanredni Pravo vijeća Evrope – Redovni Pravo vijeća Evrope – Vanredni Komparativno-pravni smjer – Redovni Komparativno-pravni smjer – Vanredni  

Preliminarna rang lista kandidata za upis u prvu godinu II ciklusa studija – akademska 2023/24. godina

Krivično pravo – Redovni Pravo vijeća Evrope – Redovni Pravno-ekonomski smjer – Redovni Komparativno-pravni smjer – Redovni Arbitraža i alternativno rješavanje sporova – Redovni Pravno-ekonomski smjer – vanredni Pravo vijeća Evrope – Vanredni Krivično pravo – Vanredni Komparativno-pravni smjer – vanredni Arbitraža i alternativno rješavanje sporova – Vanredni   Na objavljenu Preliminarnu rang listu kandidati […]