Međunarodno finansijsko pravo – ispit – apsolventi prvi put 2020/21 akademske godine

Za studente koji su prvi put upisali apsolventski staž akademske 2020/21. godine (bolonjska pravila studiranja) Ispit će se održati u četvrtak 8.7.2021. godine usmeno putem Ms Teamsa prema slijedećem rasporedu. Za redovne student/-e/-ice u 10:00 sati Za redovno-samofinansirajuće studente ispit počinje u 10:30 sati Za vanredne studente ispit će se održati nakon 17:00 sati u dogovoru putem […]

Međunarodno finansijsko pravo – info o ispitu – apsolventski rok četvrtak 24.6.2021.

Međunarodno finansijsko pravo informacije o održavanju ispita na dan četvrtak 24.6.2021. godine Za studente koji su prvi put upisali apsolventski staž akademske 2020/21. godine (bolonjska pravila studiranja) Ispit će se održati usmeno putem Ms Teamsa prema slijedećem rasporedu. Za redovne student/-e/-ice u 10:15 sati Za redovno-samofinansirajuće studente ispit počinje u 11:30 sati Za vanredne studente […]

Međunarodno finansijsko pravo – dopuna info o parcijalnom ispitu za sve statuse

Parcijalni ispit iz predmeta Međunarodno finansijsko pravo odvijat će se na slijedeći način: Redovni i rs studenti prvi put upisani na IV godinu studija akademske 2020/21. koji ispune uvjet prisustva nastavi ispit će raditi pismeno putem Ms Formsa 10.12.2020. godine sa početkom u 15:30 sati. Lista studenata oglašena unutar Ms Teams grupe uz nastavni materijal! Ispit […]

Međunarodno finansijsko pravo – link za instruktivnu nastavu za vanredne i dl studente i obavještenje o nadoknadi časova za 15.10.2020.

Obavještenje o nadoknadi dva časa nastave rasporedom predviđena za 15.10.2020. Nadoknada časova održat će se u četvrtak 29.10.2020. godine s početkom u 17 sati. Ostali časovi nastave odvijat će se prema oglašenom rasporedu. Prezentacije za spremanje I parcijalnog ispita bit će postavljenje u okviru Ms teams – class material Izvod-iz-Syllabusa-distribucija-opterećenja-literatura-i-izvedbeni-plan-MFP-20-21- I-CIKLUS-STUDIJA I parcijalni ispit održat […]

Međunarodno finansijsko pravo – link – predavanja za redovne i rs studente, izvod iz Syllabusa, distribucija opterećenja i plan izvođenja nastave

Link za pristupanje team-u MFP predavanja redovni i redovno-samofinansirajući studenti: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a81c8a914c47c478bbd332bc7efd4b3ae%40thread.tacv2/conversations?groupId=41e3fdaf-b561-4dfa-809c-1e0470a15eda&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 Izvod-iz-Syllabusa-distribucija-opterećenja-literatura-i-izvedbeni-plan-MFP-20-21- I-CIKLUS-STUDIJA Za vanredne i dl studente će biti dato odvojeno obavještenje o nadoknadi nastave za II sedmicu (12-16.10.), plan aktivnosti i info o parcijalnom ispitu, te postavljen link za pristupanje team-u MFP predavanja vanredni i dl studenti.

Međunarodno finansijsko pravo – dodatni termin 5.10.2020. u 17 sati

Za dodatni ispitni termin koji će se održati 5.10.2020. godine, do 1.10.2020. godine do 14 sati, pristiglo je 5 blagovremenih i urednih prijava studenata – Index broj: 64375 R 63025 R 63746 V 62060 V 64117 V koje su u skladu sa Odlukom o dodatnom ispitnom terminu u II septembarskom ispitnom roku, broj:01/1225/20, koju je […]

Raspored za pristupanje parcijalnom ispitu iz predmeta Međunarodno finansijsko pravo

Raspored grupa Međunarodno finansijsko pravo 18.11.19. Prema evidenciji prisustva na nastavi sačinjen je raspored grupa za pristupanje I parcijalnom ispitu iz predmeta Međunarodno finansijsko pravo koji će se održati u Sali III godine u ponedjeljak 18.11.2019. godine sa početkom u 11:00 sati i završetkom u 13:15 sati. Studenti se trebaju pridržavati rasporeda (poželjno je doći […]