Međunarodno finansijsko pravo II termin

Ispit iz predmeta Međunarodno finansijsko pravo za student/ic/e u statusu R i RS po održat će se usmeno u četvrtak 21.9.2023. godine sa početkom u 12:00 sati, za vanredne student/ic/e u 17:00 sati u kabinetu predmetne nastavnice. Studenti/ce trebaju prijaviti ispit slanjem popunjene prijave u pdf formatu putem elektronske pošte i ispitu pristupiti sa indexom. […]

Međunarodno finansijsko pravo – raspored održavanja ispita za četvrtak 7.9.2023. godine

Ispit iz predmeta Međunarodno finansijsko pravo za student/ic/e u statusu R i RS po održat će se usmeno u četvrtak 7.9.2023. godine sa početkom u 12:00 sati, za vanredne student/ic/e u 17:00 sati u kabinetu predmetne nastavnice. Studenti/ce trebaju prijaviti ispit slanjem popunjene prijave u pdf formatu putem elektronske pošte i ispitu pristupiti sa indexom. […]

Informacija o ispitu iz Međunarodnog finansijskog prava

Ispit iz predmeta Međunarodno finansijsko pravo za student/ic/e u statusu apsolvenata R i RS po predbolonjskom i bolonjskom studijskom programu održat će se usmeno u ponedjeljak 10.7.2023. sa početkom u 15:00 sati, za vanredne u 17:30 sati u kabinetu predmetne nastavnice. Studenti/ce trebaju prijaviti ispit slanjem popunjene prijave u pdf formatu putom elektronske pošte i […]

Obavještenje o vremenu održavanja ispita Međunarodno finansijsko pravo

Međunarodno finansijsko pravo (Npp do 2018. godine)   I termin – utorak 21.6.2022. godine                  II termin utorak 5.7.2022. godine za studenti/ce koji su apsolventski staž prvi put upisali akademske 2021/22. godine   u statusu redovnih i rs studen/ata/tica od 15:30 sati   u statusu vanrednih i dl […]

Međunarodno finansijsko pravo – II termin info o ispitu i raspored grupa

Važne napomene vezane za ispit koji će se održati u PETAK 25.2.2022. godine Ispit će se održati usmeno za sve student/ic/e. Pristupanje ispitu vršit će se na osnovu prijava evidentiranih na ISSS – postepenim prihvatom kandidat/kinj/a u terminu održavanja ispita u MsTeams za koje su ispod postavljeni linkovi određeni za svaki status. Studenti/ce trebaju : imati/osigurati nesmetan pristup […]

Međunarodno finansijsko pravo – info o ispitu i raspored grupa

Važne napomene vezane za ispit koji će se održati u četvrtak 10.2.2022. godine Ispit će se održati usmeno za sve student/ic/e. Pristupanje ispitu vršit će se na osnovu prijava evidentiranih na ISSS – postepenim prihvatom kandidat/kinj/a u terminu održavanja ispita u MsTeams za koje su ispod postavljeni linkovi određeni za svaki status. Studenti/ce trebaju : imati/osigurati nesmetan pristup […]

Dodatni ispitni rok iz Međunarodnog finansijskog prava održat će se u petak 8.10.2021. godine

Dodatni ispitni rok iz Međunarodnog finansijskog prava održat će se u petak 8.10.2021. godine Ispit će se održati usmeno pozivom/slanjem linka za pristup Teamsu studentima prijavljenim u ISSS, prema slijedećem rasporedu: u 10:00 redovni studenti u 12:00 RS studenti u 17 sati vanredni studenti. Studenti trebaju ispit prijaviti putem ISSS. U slučaju podudaranja ispitnog termina […]

Međunarodno finansijsko pravo – info o ispitu u II terminu septembarskog ispitnog roka

U skladu sa odredbama člana 33., stav 4. Pravila studiranja za I, II ciklus studija, integrirani, stručni i specijalistički studij na Univerzitetu u Sarajevu studenti u II terminu septembarskog ispitnog roka imaju pravo polagati samo jedan ispit. Nakon u ISSS pristiglih prijava dana 14.9.2021. godine formiran je spisak svih kandidata prijavljenih za ispit iz predmeta Međunarodno finansijsko pravo za drugi termin septembarskog […]

MEĐUNARODNO FINANSIJSKO PRAVO – INFO O ISPITU 13.9.2021.

Ispit iz predmeta Međunarodno finansijsko pravo će se održati prema slijedećem rasporedu: 9:15 sati Redovni/e studenti/ce sukcesivno će biti prihvatani u grupu i ispitivani abecednim slijedom, 10:50 sati Redovnosamofinansirajući/e studenti/ce sukcesivno će biti prihvatani u grupu i ispitivani abecednim slijedom, Vanredni studenti/ce u 18 sati sukcesivno će biti prihvatani u grupu i ispitivani abecednim slijedom. Napomene vezane za ispit […]

Međunarodno finansijsko pravo – ispit – apsolventi prvi put 2020/21 akademske godine

Za studente koji su prvi put upisali apsolventski staž akademske 2020/21. godine (bolonjska pravila studiranja) Ispit će se održati u četvrtak 8.7.2021. godine usmeno putem Ms Teamsa prema slijedećem rasporedu. Za redovne student/-e/-ice u 10:00 sati Za redovno-samofinansirajuće studente ispit počinje u 10:30 sati Za vanredne studente ispit će se održati nakon 17:00 sati u dogovoru putem […]