Za studente koji su prvi put upisali apsolventski staž akademske 2020/21. godine (bolonjska pravila studiranja)

Ispit će se održati u četvrtak 8.7.2021. godine usmeno putem Ms Teamsa prema slijedećem rasporedu.

Za redovne student/-e/-ice u 10:00 sati

Za redovno-samofinansirajuće studente ispit počinje u 10:30 sati

Za vanredne studente ispit će se održati nakon 17:00 sati u dogovoru putem MsTeams chat ili e-mail poruke. 

Studenti će prema listi prijava na ISSS po abecedi biti pozivani u grupu za održavanje ispita (u slučaju da nastanu tehničke poteškoće sa uspostavom video-linka student/ice se trebaju odmah javiti na chat opciji Teamsa ili poslati poruku na e-mail adresu).

Važne napomene za sve kandidate su da trebaju imati:

nesmetan pristup internetu,

ispravan uređaj za uspostavljanje poziva i video linka,

predočiti index ili ličnu kartu radi identifikacije,

sami boraviti u prostoriji u kojoj odgovaraju (pokazati na početku ispita i po potrebi tokom ispita) i

prostor između uređaja i kandidata koji odgovara osloboditi od knjiga i drugih pomoćnih materijala,

po potrebi tokom odgovaranja na ispitna pitanja podijeliti sadržaj sa ekrana uređaja sa kojeg su uspostavili konekciju,

ukoliko ispitu pristupaju sa kompjutera ili laptopa imati ugašen mobilni telefon,

ukoliko ispitu pristupaju sa mobilnog telefona ne mogu koristiti slušalice.

Tokom ispita će se voditi evidencija kandidata, pitanja i bodova za date odgovore, te će svaki kandidat po okončanju ispita biti upoznat sa ostvarenom ocjenom. Snimanje ispita dozvoljeno je jedino nastavniku isključivo radi evidentiranja i arhiviranja dokaza o toku održanog ispita.