Porodično pravo I – linkovi za pristup predavanjima i vježbama u zimskom semestru akademske 2020./21.

Poštovani studenti i studentice, Svi oblici nastave na predmetu Porodično pravo I u zimskom semestru akademske 2020./21. godine realizirat će se putem Microsoft Teams-a. Pozivam vas da se, putem linkova prijavite u odgovarajući tim prema statusu studiranja. Link za pristup timu za redovne i redovne samofinansirajuće studente: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6a3cd9e9d50d4591825743c92820046a%40thread.tacv2/conversations?groupId=c72aa29d-d265-4e6e-8bdc-25b88e37011a&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 Link za pristup timu za vanredne studente: […]