Informacije o održavanju semestralne provjere znanja (parcijalnog ispita) iz predmeta Kriminalistika

Dragi studenti, semestralna provjera znanja iz predmeta Kriminalistika (parcijalni ispit) će se održati u ponedjeljak, 12.4.2021. godine, putem aplikacije Microsoft Forms, sa početkom u 17 h za studente u svim statusima. Link za pristup ispitu će biti objavljen neposredno prije početka ispita na predmetnim grupama, kao i na web stranici Fakulteta. Predviđeno vrijeme izrade je […]

Konsultacije u toku ljetnog semestra akad. 2020/2021. godine iz predmeta naučne oblasti Krivično pravo kod ss. Kanite Pruščanović, MA iur.

Poštovane kolegice i kolege, Konsultacije u toku ljetnog semestra akad. 2020/2021. godine iz predmeta naučne oblasti Krivično pravo kod ss. Kanite Pruščanović, MA iur. organizuju se putem e-maila i Microsoft Teams-a. Online konsultacije iz predmeta naučne oblasti Krivično pravo kod ss. Kanite Pruščanović, MA iur. održavaju se: ponedjeljkom od 11:15 – 13 h i utorkom […]

Osnovne informacije u vezi sa realizacijom nastavnih aktivnosti na predmetu Kriminalistika u akademskoj 2020./2021. godini

Poštovane kolegice i kolege, Informacije o realizaciji nastavnih aktivnosti na predmetu Kriminalistika u akademskoj 2020./2021. godini postavljene su u rubriku Files u postojećim MT grupama za predavanja i vježbe shodno statusu studiranja kako slijedi: a) izvedbeni plan i program nastavnih aktivnosti na predavanjima, b) izvedbeni plan i program nastavnih aktivnosti na vježbama, c) literatura za […]

Kriminalistika- Linkovi za pristup Microsoft Teams grupama

Linkovi za pristup Microsoft Teams grupama za predavanja i vježbe u akademskoj 2020./2021. godini Poštovani studenti, Svi oblici nastave na predmetu Kriminalistika u ljetnom semestru akademske 2020./2021. godine realizirat će se putem Microsoft Teams-a. Pozivamo vas da se, putem linkova u nastavku, prijavite u odgovarajući tim prema statusu studiranja. Link za pristup timu za redovne i […]

Međunarodno krivično pravo/ Apsolventski staž/ Ispit, 24.2.2021. godine

Poštovani studenti, ispit za studente koji su upisali apsolventski staž će se obaviti u srijedu, 24.2.2021. godine u 18 h, online, usmeno, putem Microsoft Teams grupe za nastavni predmet Međunarodno krivično pravo. Microsoft Teams grupi pristupate putem sljedeće poveznice: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4627d410a12f446992be249e04074f58%40thread.tacv2/conversations?groupId=b0b02df8-b53e-4f98-bd82-cb06754d9106&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 Svi studenti ispitu pristupaju u 18 h preko sljedeće poveznice: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4627d410a12f446992be249e04074f58%40thread.tacv2/1614157245262?context=%7b%22Tid%22%3a%227e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6%22%2c%22Oid%22%3a%22998bb894-16ed-47b1-81d5-87211f76b879%22%7d Želimo Vam puno sreće […]

Međunarodno krivično pravo/ Apsolventski staž/ Ispit, 10.02.2021. godine

Poštovani studenti, ispit za studente koji su upisali apsolventski staž će se obaviti u srijedu, 10.2.2021. godine u 19 h, online, usmeno, putem Microsoft Teams grupe za nastavni predmet Međunarodno krivično pravo. Microsoft Teams grupi pristupate putem sljedeće poveznice: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4627d410a12f446992be249e04074f58%40thread.tacv2/conversations?groupId=b0b02df8-b53e-4f98-bd82-cb06754d9106&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 Svi studenti ispitu pristupaju u 19 h preko sljedeće poveznice: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4627d410a12f446992be249e04074f58%40thread.tacv2/1612809278050?context=%7b%22Tid%22%3a%227e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6%22%2c%22Oid%22%3a%22998bb894-16ed-47b1-81d5-87211f76b879%22%7d Želimo Vam puno sreće […]