Sudovi: historijsko-pravna perspektiva – ispit – 21. 06. 2021.

Poštovane kolegice i kolege, ispit iz predmeta Sudovi: historijsko-pravna perspektiva, zakazan za 21. 06. 2021, održat će se u 17.00 sati. Ispitu pristupate klikom na jedan od linkova ispod, zavisno od toga da li radite integralno ili parcijalno ispit. Vrijeme dostupno za rad je 60 minuta za parcijalni i 90 minuta za integralni ispit. Nakon isteka […]

Sudovi: historijsko-pravna perspektiva – semstralni test – 20. 04. 2021.

Poštovane kolegice i kolege, kao što ste obaviješteni na prethodnom času, semestralni test iz predmeta Sudovi: historijsko-pravna perspektiva, zakazan za 20. 04. 2021. obavit će se u vrijeme održavanja nastave, sa početkom u 17.00 sati. Link za pristup ispitu bit će postavljen u timu za predmet, u okviru kojeg se održava nastava. Doc. dr. Ehlimana Memišević