Pristup teamu – Sudovi: historijsko-pravna perspektiva

Poštovane kolegice i kolege, klikom na link ispod možete prisupiti teamu za izborni predmet Sudovi: historijsko-pravna perspektiva, putem kojeg će se odvijati nastava u ljetnom semestru ak. 2021/22 Sudovi: historijsko-pravna perspektiva Doc. dr. Ehlimana Memisevic