PTVP – Obavijest za studente koji su prvi put upisali apsolventski staž akademske 2020/21. godine na Pravno-ekonomskom smjeru

Univerzitet u Sarajevu Pravni fakultet II ciklus studija Pravo tržišta vrijednosnih papira   Obavijest za studente koji su prvi put upisali apsolventski staž akademske 2020/21. godine na Pravno-ekonomskom smjeru (07.07.2021.) Ispit iz predmeta Pravo tržišta vrijednosnih papira će se, u skladu sa Rasporedom ispita za II ciklus studija – Pravno-ekonomski smjer, održati 07.07.2021. godine u 17h […]

PPK- Obavijest za studente koji su prvi put upisali apsolventski staž akademske 2020/21. godine na Pravno-ekonomskom smjeru

Univerzitet u Sarajevu Pravni fakultet II ciklus studija  Pravo i politika konkurencije             Obavijest za studente koji su prvi put upisali apsolventski staž akademske 2020/21. godine na Pravno-ekonomskom smjeru (06.07.2021.)  Studenti/ce koji/e su koji su prvi put upisali/e apsolventski staž akademske 2020/21. godine na Pravno-ekonomskom smjeru, a nisu položili ispit iz predmeta […]

PTVP – Obavijest za studente/ice koji/e su prvi put upisali/e apsolventski staž akademske 2020/21. godine na Pravno-ekonomskom smjeru

Univerzitet u Sarajevu Pravni fakultet II ciklus studija  Pravno-ekonomski smjer  Pravo tržišta vrijednosnih papira  Obavijest za studente/ice koji/e su prvi put upisali/e apsolventski staž akademske 2020/21. godine na Pravno-ekonomskom smjeru Pravo tržišta vrijednosnih papira Ispit iz predmeta Pravo tržišta vrijednosnih papira će se, u skladu sa Rasporedom ispita za II ciklus studija – Pravno-ekonomski smjer, […]

PPK- Obavijest za studente koji su prvi put upisali apsolventski staž akademske 2020/21. godine na Pravno-ekonomskom smjeru

OBAVIJEST Obavještavaju se studenti koji su koji su prvi put upisali apsolventski staž akademske 2020/21. godine na Pravno-ekonomskom smjeru a nisu položili ispit iz predmeta Pravo i politika konkurencije da su u pogledu prijave ispita za 22.06. 21. dužni, pored prijave ispita preko isss – sistema, izvršiti prijavu za formiranje Teams grupe preko koje će ispit […]

Formiranje Teams grupa za polaganje ispita iz PPK za studente koji polažu cjelokupnu materiju

Poštovane kolegice i kolege , Za pristup provjeri znanja iz predmeta Pravo i politika konkurencije, previđen za 16.02.2021, za studente koji polažu integralno u popravnom roku neophodno je da se prijavite na ISSS sistem te na link u nastavku kako bi formirali Teams grupu. https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a97e6630417b9446d8d7599ddb4be13ab%40thread.tacv2/conversations?groupId=412ab252-2507-41f6-b6ef-a574911d8366&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 Rok za prijavu je do ponedjeljka, 15.02.2021. do 16h. S […]

Prijava za formiranje grupe za polaganje II semestralne provjere iz predmeta Pravo i politika za 16.02.2021.konkurencije

Poštovane kolegice i kolege , Za pristup provjeri znanja iz predmeta Pravo i politika konkurencije, previđen za 16.02.2021, za studente koji polažu II semestralnu provjeru znanja u popravnom roku neophodno je da se prijavite na ISSS sistem te na link u nastavku kako bi formirali Teams grupu. https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a323078311dd34d16b044851de6f65be3%40thread.tacv2/conversations?groupId=bc4c3e16-1cc9-4ba3-8718-0922dadefdb8&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 Prijave na link su moguće do ponedjeljka,15.02.2021.godine […]

MT Grupa za polaganje ispita iz predmeta Pravo tržišta vrijednosnih papira

OBAVIJEST Obavještavaju se studenti da će se ispit iz predmeta Pravo tržišta vrijednosnih papira, zakazan za 03.02.2021.godine, održati usmeno on line putem Microsoft Teams-a. Studenti su obavezni izvršiti prijavu na priloženi link do 01.02.2021.godine kako bi se formirala grupa i istim bio upućen poziv. https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9f0e2c992e4045efabf1571a15be3e9e%40thread.tacv2/conversations?groupId=d0cd4205-8783-448b-903f-7eba78f22e85&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 S poštovanjem, prof.dr Kanita Imamović-Čizmić  

Pravo i politika konkurencije – organizacija ispita za studente koji polažu cjelokupnu materiju (gradivo)

Obavijest Ispit iz Prava i politike u prvom terminu januarsko-februarskog ispitnog roka za studente koji polažu integralno će se vršiti preko on line Microsoft Team grupe. Studenti, koji su uredno prijavili ispit preko isss sistema, su obavezni izvršiti prijavu za grupu preko linka https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a07a1c2ff250d4872b93480fbfdb5e5c8%40thread.tacv2/conversations?groupId=f8eb78bd-003a-4da1-b6e2-ebc31d64a694&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 Prijava se vrši do petka 30.01.2021.godine. S poštovanjem, prof.dr Kanita Imamović […]