Porezno pravo i porezni sistem – II ciklus studija, ljetni semestar akademske 2023/2024. godine

Ispod teksta se nalazi link za pristup u MS TEAMS – Porezno pravo i porezni sistem, akademska 2023/24. godina, za R/RS/V studente/ice, a isti je forimiran radi pružanja informacija o predavanjima i vježbama, postavljanja obavještenja za student/ic/e, preuzimanja i postavljanja popunjenih obrazaca za studentsku praksu, preuzimanja i pregleda: Izvedbenog plana nastave i Izvoda iz Syllabusa […]

Obavijest o satnici i načinu održavanja ispita iz predmeta PTVP zakazanom za 15.02.2024. godine

Univerzitet u Sarajevu Pravni fakultet II ciklus studija  Pravo tržišta vrijednosnih papira  Akademska 23/24. godina Sarajevo, 13. 2. 2024. godine Obavijest o satnici i načinu održavanja ispita iz predmeta PTVP zakazanom za 15.2.2024. godine Ispit iz predmeta PTVP, zakazan za 15.2.2024. godine, će se održati u sali I godine studija u 17h. Napomena: Studenti/ce su […]

Obavijest o satnici i načinu održavanja ispita iz predmeta PTVP zakazanom za 1.2.2024. godine

Univerzitet u Sarajevu Pravni fakultet II ciklus studija  Pravo tržišta vrijednosnih papira  Akademska 23/24. godina Sarajevo, 29. 1. 2024. godine Obavijest o satnici i načinu održavanja ispita iz predmeta PTVP zakazanom za 1.2.2024. godine Ispit iz predmeta PTVP, zakazan za 1.2.2024. godine, će se održati u sali I godine studija u 17h. Napomena: Studenti/ce su […]

Poziv studentima – izbor najboljeg studentskog rada iz Prava konkurencije

Katedra pravno-ekonomskih nauka Pravo i politika konkurencije II ciklus studija – pravno-ekonomski smjer akademska 2023/24.godina Pozivaju se studenti_ice da uzmu učešća u regionalnom takmičenju, u okviru projekta The Jean Monnet Center of Excellence (JMCOE), za pisanje seminarskog rada iz oblasti prava konkurencije.Detaljne informacije o uvjetima takmičenja i nagradi za najbolji studentski rad u priloženom dokumentu. […]

Ekonomske funkcije države – II ciklus

Obavještenje o održavanju časova Časovi predavanja iz nastavnog predmeta Ekonomske funkcije države za R i RS studente/ice zakazani za srijedu, 11.10.2023. (od 11h do 14h) će se održati isti dan, ali u terminu od 17h.

Pravo tržišta vrijednosnih papira – vanredni studij- prijava za pristupni link

Katedra pravno-ekonomskih nauka II ciklus studija Pravo tržišta vrijednosnih papira – izborni predmet Sarajevo,06.10.2023. Obavijest Obavještavaju se studenti II ciklusa studija koji studiraju u vanrednom režimu studija,  da su se, radi formiranja Teams grupe preko koje će se vršiti komunikacija i podrška realizaciji nastavnog procesa iz predmeta Pravo tržišta vrijednonih papira , obavezni prijaviti na […]