Kolektivno radno pravo- dodatni septembarski ispitni rok akad. 2020/2021

Poštovane kolegice i kolege, 1.Ispit iz Kolektivnog radnog prava u dodatnom terminu septembarskog ispitnog roka  za studente u svim statusima (R,RS,V) održati će se shodno utvrđenom rasporedu u četvrtak 14.10.2021. godine  usmenim online putem od 16:00 sati preko Microsoft Team grupe Kolektivno radno pravo R+RS+V 2020/2021. Link za pristup MT grupi Kolektivno radno pravo R+RS+V 2020/2021: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a886a635b82aa460aa2070d2b050c5556%40thread.tacv2/General?groupId=0279f5f2-966e-4d6b-ab97-8458656f93cc&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 2. Studenti su dužni: […]

Kolektivno radno pravo- pristup ispitu u septembarskom ispitnom roku akad. 2020/2021 godine

Poštovane kolegice i kolege, 1.Ispit iz Kolektivnog radnog prava u prvom terminu septembarskog ispitnog roka  održati će se shodno utvrđenom rasporedu u četvrtak 02.09.2021. godine  usmenim online putem od 16:00 sati preko Microsoft Team grupe Kolektivno radno pravo R+RS+V 2020/2021. Link za pristup MT grupi Kolektivno radno pravo R+RS+V 2020/2021: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a886a635b82aa460aa2070d2b050c5556%40thread.tacv2/General?groupId=0279f5f2-966e-4d6b-ab97-8458656f93cc&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6  2.Ispit u drugom terminu septembarskog  ispitnog roka u skladu sa utvrđenim rasporedom […]

Kolektivno radno pravo- pristup ispitu u junsko-julskom ispitnom roku akad. 2020/2021 godine

Poštovane kolegice i kolege, 1.Ispit iz Kolektivnog radnog prava u prvom terminu junsko-julskog ispitnog roka  održati će se shodno utvrđenom rasporedu u utorak 29.06.2021. godine  usmenim online putem od 16:00 sati preko Microsoft Team grupe Kolektivno radno pravo R+RS+V 2020/2021. Link za pristup MT grupi Kolektivno radno pravo R+RS+V 2020/2021: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a886a635b82aa460aa2070d2b050c5556%40thread.tacv2/General?groupId=0279f5f2-966e-4d6b-ab97-8458656f93cc&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6  2.Ispit u drugom terminu junsko-julskog  ispitnog roka u skladu sa utvrđenim rasporedom […]

Konačni rezultati praćenja i ocjenjivanja rada studenata/ica na Kolektivnom radnom pravu u akademskoj 2020/2021 godini

Poštovane kolegice i kolege, Konačni rezultati praćenja i ocjenjivanja rada studenata na izbornom nastavnom predmetu Kolektivno radno pravo su objavljeni u materijalima/Files Microsoft teams grupe „Kolektivno radno pravo R+RS+V 2020/2021“. Konačna ocjena je formirana na temelju zbira osvojenih bodova iz parcijalnog ispita, vježbe 1, vježbe 2 i završne evaluacije/završnog ispita u skladu sa Strukturom bodova […]

Kolektivno radno pravo- Završna evaluacija/završni ispit- Test II

Uvažene kolegice i kolege, U skladu sa izmjenjenim izvedbenim planom na Kolektivnom radnom pravu Završna evaluacija/Završni ispit -Test II (sudsko rješavanje kolektivnih radnih sporova, alternativne metode rješavanja kolektivnih radnih sporova, kolektivna akcija)  je zakazan za četvrtak 03. 06. 2021. godine u 18:00 sati Svi studenti unutar Microsoft team grupe Kolektivno radno pravo R+RS+V 2020/2021 koji […]

Kolektivno radno pravo- parcijalni ispit: kolektivni radni odnosi

Uvažene kolegice i kolege, U skladu sa izmjenjenim izvedbenim planom na Kolektivnom radnom pravu Parcijalni ispit -Test: kolektivni radni odnosi je zakazan za 22. 04. 2021. godine u 18:00 sati Svi studenti unutar Microsoft team grupe Kolektivno radno pravo R+RS+V 2020/2021 će u zakazano vrijeme klikom na dostavljeni link moći pristupiti testu. Test je kviz […]

Kolektivno radno pravo- realizacija nastavnih aktivnosti u VI semestru akademske 2020/2021. godine

Uvažene kolegice i kolege, u okviru Microsoft Teams grupe Kolektivno radno pravo  R+RS+V 2020/2021 u „Files“ postavljene su  informacije o ciljevima, sadržaju i metodama realizacije nastavnih aktivnosti  na Kolektivnom radnom pravu u VI semestru akad.2020/2021.godine, i to: (a)  izvedbeni plan nastavnih aktivnosti na predavanjima (b) literatura za pripremanje ispita iz nastavnog predmeta Kolektivno radno pravo (d) struktura bodova […]