Kolektivno radno pravo- realizacija nastavnih aktivnosti u VI semestru akademske 2020/2021. godine

Uvažene kolegice i kolege, u okviru Microsoft Teams grupe Kolektivno radno pravo  R+RS+V 2020/2021 u „Files“ postavljene su  informacije o ciljevima, sadržaju i metodama realizacije nastavnih aktivnosti  na Kolektivnom radnom pravu u VI semestru akad.2020/2021.godine, i to: (a)  izvedbeni plan nastavnih aktivnosti na predavanjima (b) literatura za pripremanje ispita iz nastavnog predmeta Kolektivno radno pravo (d) struktura bodova […]