Poštovane kolegice i kolege,

1.Ispit iz Kolektivnog radnog prava u prvom terminu septembarskog ispitnog roka  održati će se shodno utvrđenom rasporedu u četvrtak 02.09.2021. godine  usmenim online putem od 16:00 sati preko Microsoft Team grupe Kolektivno radno pravo R+RS+V 2020/2021.

Link za pristup MT grupi Kolektivno radno pravo R+RS+V 2020/2021:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a886a635b82aa460aa2070d2b050c5556%40thread.tacv2/General?groupId=0279f5f2-966e-4d6b-ab97-8458656f93cc&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6

 2.Ispit u drugom terminu septembarskog  ispitnog roka u skladu sa utvrđenim rasporedom ispitnih aktivnosti održati će se u utorak 21. 09. 2021. godine usmenim online putem od 16:00 sati preko Microsoft Team grupe Kolektivno radno pravo R+RS+V 2020/2021.

3.Studenti su dužni:

(1) uredno prijavili ispit iz Kolektivnog radnog prava putem ISSS-a (bez prijave u ISSS-u ispitu se neće moći pristupiti), (2) osigurati funkcionalan računar (kamera/mikrofon/zvuk/) i  (3) pristup internetu u vrijeme ispita.

Prof. dr Mehmed Hadžić