Upitnik za studente s invaliditetom

Ured za podršku studentima Univerziteta u Sarajevu provodi istraživanje koje se odnosi na potrebe studenata s invaliditetom u cilju što jasnijeg utvrđivanja potreba za dodatnim oblicima podrške. Kako bi Ured za podršku studentima mogao što kvalitetnije i efikasnije obavljati djelatnost podrške studentima, molimo Vas da popunite anketu na sljedećem linku UPITNIK ZA STUDENTA/ICU

Instrukcije o načinu uplata

Obavještavaju se studenti II ciklusa studija da se od dana 25.03.2019. godine sve uplate vrše na novi Depozitni račun Kantona Sarajevo broj 141 196 53200084 75, otvoren kod Bosna Bank International d.d. Sarajevo.  Prijedlogom Budžeta Kantona Sarajevo došlo do izmjene šifre budžetske organizacije Fakulteta i Univerziteta. Nova šifra budžetske organizacije Fakulteta (umjesto 2104014) je: 3502021. Nova šifra budžetske organizacije Univerziteta (umjesto […]

Obrasci za završne radove

Obrasci uz  Pravila studiranja za I, II ciklus studija, integrirani, stručni i specijalistički studij na Univerzitetu u Sarajevu Obrazac ZR1 – Prijava teme Obrazac ZR2 – Prijedlog Komisije za ocjenu i odbranu Obrazac ZR3 – Zahtjev za ocjenu i odbranu Obrazac ZR4 – Saglasnost mentora Obrazac ZR5 – Izvještaj Komisije Obrazac ZR6 – Zapisnik sa […]