Obavještenje o materijalu i online času

Ovom prilikom se objavljuje sljedeći materijal: prezentacija,  zk izvadak, izvadak iz katastra, izvod iz Komentara Zakona o Notarima u BiH i članak. Ovaj materijal je ranije dostavljen studentima na email adrese, kao i informacija da će se narednih online čas održati u ponedjeljak 04.05.2020. u 17h.  

Materijali za VII sedmicu nastave

U prilogu je prezentacija za VII sedmicu nastave, posvećena načelima zemljišno-knjižnog prava sa posebnim naglaskom na načelo povjerenja.   Ova prezentacija je dostavljena studentima na njihove e-mail adrese. Istovremeno studentima su dostavljeni linkovi na kojima mogu pratiti snimljena audio predavanja koja prate ovu prezentaciju.   Prof. dr. Meliha Povlakić Prezentacija za VII sedmicu nastave.

Odgovor na pitanje studenta u vezi sa služnostima i realnim teretima

Student je postavio putem e-maila slijedeće pitanje: imam problem sa shvatanjem realnih tereta, da li opterećeni dobija protunaknadu srazmjerno nekretnini koja je pod teretom i koja je razlika između služnosti i realnih tereta?   Budući da i druge kolegice i kolege mogu imati slične dileme, daje se slijedeći odgovor. Ovaj je odgovor poslan i studentima na […]