Obavještenje o materijalu i online času

Ovom prilikom se objavljuje sljedeći materijal: prezentacija,  zk izvadak, izvadak iz katastra, izvod iz Komentara Zakona o Notarima u BiH i članak. Ovaj materijal je ranije dostavljen studentima na email adrese, kao i informacija da će se narednih online čas održati u ponedjeljak 04.05.2020. u 17h.  

Pravna klinika iz stvarnog i zemljišnoknjižnog prava – termin za online čas

Obavještavaju se studenti da će naredni čas iz Pravne klinike iz stvarnog i zemljišnoknjižnog prava biti održan u četvrtak, 16.04.2020. godine u 14:30h putem platforme ZOOM. Link za pristup će biti objavljen neposredno pred početak časa. Ako studenti pristupaju putem mobitela, neophodno je da prethodno instaliraju aplikaciju. Prof. dr. Meliha Povlakić

Materijali za VII sedmicu nastave

U prilogu je prezentacija za VII sedmicu nastave, posvećena načelima zemljišno-knjižnog prava sa posebnim naglaskom na načelo povjerenja.   Ova prezentacija je dostavljena studentima na njihove e-mail adrese. Istovremeno studentima su dostavljeni linkovi na kojima mogu pratiti snimljena audio predavanja koja prate ovu prezentaciju.   Prof. dr. Meliha Povlakić Prezentacija za VII sedmicu nastave.