Raspored za pristupanje parcijalnom ispitu iz predmeta Međunarodno finansijsko pravo

Raspored grupa Međunarodno finansijsko pravo 18.11.19. Prema evidenciji prisustva na nastavi sačinjen je raspored grupa za pristupanje I parcijalnom ispitu iz predmeta Međunarodno finansijsko pravo koji će se održati u Sali III godine u ponedjeljak 18.11.2019. godine sa početkom u 11:00 sati i završetkom u 13:15 sati. Studenti se trebaju pridržavati rasporeda (poželjno je doći […]

Rezultati parcijalnog ispita – Međunarodno finansijsko pravo

Rezultati parcijalnog ispita iz Međunarodnog finansijskog prava prema abecedi – svi redovni i redovno-samofinansirajući studenti REZULTATI MFP 6.11. – KONAČNO Napomena: Ispit je položen sa ostvarenih 20 od ukupno 35 bodova. Uvid u rad može se izvršiti za sve grupe u petak 16.11.2018. godine sa početkom u 14:30 sati.

Međunarodno finansijsko pravo – Izvod iz Syllabusa, izvedbeni plan i termin konsultacija

Nastavni predmet: Međunarodno finansijsko pravo – VII semestar – I ciklus studija Nastavnica: Doc. dr. Edina Sudžuka Izvod iz Syllabusa za 2018/19 godinu Izvod iz Syllabusa MFP 18 -19 I CIKLUS STUDIJA Temin održavanja konsultacija: kabinet 308 Utorak: od 10:00 do 10:45 i od 12:15 do 14:30 sati Srijeda: od 12:00 do 13:15 i od 16:00 do 16:45 sati. Izvedbeni plan nastave u 2018/19 akademskoj godini Izvedbeni-plan-nastave MFP 2018 -19   Način vrednovanja i ocjenjivanja Oblici praćenja i […]

Rezultati parcijalnog ispita – Međunarodno finansijsko pravo

  Rezultati parcijalnog ispita iz predmeta Međunarodno finansijsko pravo REZULTATI – MFP – SVE GRUPE   Ispit je položen sa ostvarena 22 boda. uvid u održat će se u četvrtak 21.12.2017. godine od 16:00 do 18:15.   Spisak kandidata koji mogu pristupiti polaganju II parcijalnog ispita, datum održavanja II parcijalnog ispita i raspored grupa biće […]