Spoljni saradnici i angažirano osoblje na drugoj VŠU

Akademsko osoblje Fakulteta angažovano bez zasnivanja radnog odnosa

 

Prof. dr Anita Duraković

Vanredna profesorica
Email: a.durakovic@pfsa.unsa.ba

Prof. dr Darja Softić Kadenić

Vanredna profesorica
Email: d.softic@pfsa.unsa.ba

Akademsko osoblje angažovano na drugoj visokoškolskoj ustanovi

 

Akademik prof. dr. Borislav Petrović

Odluka o angažmanu na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru
Email: b.petrovic@pfsa.unsa.ba
telefon: 033/483-645

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.