Spoljni saradnici i angažirano osoblje na drugoj VŠU

Akademsko osoblje Fakulteta angažovano bez zasnivanja radnog odnosa

 

Prof. dr Anita Duraković

Vanredna profesorica
Email: a.durakovic@pfsa.unsa.ba

Prof. dr Darja Softić Kadenić

Vanredna profesorica
Email: d.softic@pfsa.unsa.ba

Akademsko osoblje angažovano na drugoj visokoškolskoj ustanovi

 

Prof. dr Amila Ferhatović

Email: a.ferhatovic@pfsa.unsa.ba
telefon: 033/483-620

Akademik prof. dr. Borislav Petrović

Odluka o angažmanu na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru
Odluka o angažmanu na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Email: b.petrovic@pfsa.unsa.ba
telefon: 033/483-645

Prof. dr Edina Sudžuka

Email: e.sudzuka@pfsa.unsa.ba
telefon: 033/483-636

Prof. dr Fikret Karčić

Email: f.karcic@pfsa.unsa.ba
telefon: 033/483-653

Prof. dr iur. Iza Razija Mešević

Email: ir.mesevic@pfsa.unsa.ba
telefon: 033/483-613

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.