Akademsko osoblje

 • Abedin Bikić

  Dr
  Redovni profesor

  Telefon: 033/483-608
  E-mail: a.bikic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Almedina Šabić Učanbarlić

  Dr
  Vanredna profesorica

  Telefon: 033/483-609
  E-mail: a.sabic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Amila Ferhatović

  Dr
  Vanredna profesorica

  Telefon: 033/483-620
  E-mail: a.ferhatovic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Amila Svraka Imamović

  MA iur.
  Asistentica

  Telefon: 033/483-652
  E-mail: a.svraka.imamovic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Amila Ždralović

  Dr
  Docentica

  Telefon: 033/483-630
  E-mail: a.zdralovic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Amina Nikolajev

  Dr
  Vanredna profesorica

  Telefon: 033/483-628
  E-mail: a.nikolajev@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Anisa Ruhotina

  MA iur.
  Stručna saradnica

  Telefon: 033/483-632
  E-mail: a.ruhotina@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Borislav Petrović

  Dr
  Redovni profesor

  Telefon: 033/483-645
  E-mail: b.petrovic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Damir Banović

  Dr
  Docent

  Telefon: 033/483-602
  E-mail: d.banovic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Damir Muminović

  MA iur.
  Asistent

  Telefon: 033/483-603
  E-mail: d.muminovic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Darja Softić Kadenić

  Dr
  Docentica

  Telefon: 033/483-618
  E-mail: d.softic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Džamna Duman

  Dr
  Vanredna profesorica

  Telefon: 033/483-619
  E-mail: dz.duman@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Edin Halapić

  Dr
  Vanredni profesor

  Telefon: 033/483-617
  E-mail: e.halapic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Edina Sudžuka

  Dr
  Vanredna profesorica

  Telefon: 033/483-636
  E-mail: e.sudzuka@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Ehlimana Memišević

  Dr
  Docentica

  Telefon: 033/483-649
  E-mail: e.memisevic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Ena Gotovuša

  MA iur.
  Asistentica

  Telefon: 033/483-610
  E-mail: e.gotovusa@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Enes Durmišević

  Dr
  Redovni profesor

  Telefon: 033/483-631
  E-mail: e.durmisevic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Enver Ajanović

  Dr
  Vanredni profesor

  Telefon: 033/483-614
  E-mail: e.ajanovic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Fikret Karčić

  Dr
  Redovni profesor

  Telefon: 033/483-653
  E-mail: f.karcic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Hajrija Sijerčić-Čolić

  Dr
  Redovna profesorica

  Telefon: 033/483-606
  E-mail: h.sijercic.colic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Harun Išerić

  MA iur.
  Stručni saradnik

  Telefon: 033/483-603
  E-mail: h.iseric@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Iza Razija Mešević

  Dr Iur
  Vanredna profesorica

  Telefon: 033/483-613
  E-mail: ir.mesevic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Jasminka Gradaščević- Sijerčić

  Dr
  Redovna profesorica

  Telefon: 033/483-643
  E-mail: j.gradascevic.sijercic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Jasna Bakšić Muftić

  Dr
  Redovna profesorica

  Telefon: 033/483-655
  E-mail: j.baksic.muftic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Kanita Imamović-Čizmić

  Dr
  Vanredna profesorica

  Telefon: 033/483-642
  E-mail: k.imamovic-cizmic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Kanita Pruščanović

  MA iur.
  Stručna saradnica

  Telefon: 033/483-610
  E-mail: k.pruscanovic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Lejla Balić

  Dr
  Vanredna profesorica

  Telefon: 033/483-648
  E-mail: l.balic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Lejla Ramić

  MA iur.
  Stručna saradnica

  Telefon: 033/483-603
  E-mail: l.ramic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Mehmed Bećić

  Dr
  Docent

  Telefon: 033/483-629
  E-mail: m.becic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Mehmed Hadžić

  Dr
  Vanredni profesor

  Telefon: 033/483-634
  E-mail: m.hadzic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Meliha Povlakić

  Dr
  Redovna profesorica

  Telefon: 033/483-640
  E-mail: m.povlakic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Midhat Izmirlija

  Dr
  Vanredni profesor

  Telefon: 033/483-650
  E-mail: m.izmirlija@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Mirza Hebib

  MA iur.
  Viši asistent

  Telefon: 033/483-629
  E-mail: m.hebib@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Nasir Muftić

  LLM
  Asistent

  Telefon: 033/483-632
  E-mail: n.muftic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Nežla Borić

  Dr
  Redovna profesorica

  Telefon: 033/483-647
  E-mail: n.boric@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Sanjin Omanović

  Dr
  Redovni profesor

  Telefon: 033/483-611
  E-mail: s.omanovic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Selma Mezetović-Međić

  Mr
  Viša asistentica

  Telefon: 033/483-651
  E-mail: s.mezetovic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Tahir Herenda

  MA iur.
  Stručni saradnik

  Telefon: 033/483-652
  E-mail: t.herenda@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Vildana Pleh

  Dr
  Docentica

  Telefon: 033/483-633
  E-mail: v.pleh@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Zdravko Lučić

  Dr
  Vanredni profesor

  Telefon: 033/483-616
  E-mail: z.lucic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Zinka Grbo

  Dr
  Redovna profesorica

  Telefon: 033/483-639
  E-mail: z.grbo@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail