Univerzitet u Sarajevu
Pravni fakultet
I ciklus studija 
PPS (NPP 2011. godina)
Prof. dr. Kanita Imamović-Čizmić
Viša asistentica, Lejla Ramić, mr. iur.

Sarajevo, 15.6.2024. godine

Obavijest o načinu održavanja ispita iz predmeta PPS – NPP iz 2011. godine u prvom terminu junsko-julskog ispitnog roka

 

U skladu sa uputom objavljenom u Rasporedu ispita za II godinu studija, studenti_ce za pristup ispitu iz predmeta PPS NPP 2011. godina obavezni su poslati prijavu o pristupu ispitu na e-mail l.ramic@pfsa.unsa.ba. do 21.6.2024. godine do 10h. 

Ispit će se održati 26.6.2024. godine u 17h u sali III godine studija.