Historija države BiH – satnica ispita

Upute za održavanje ispita Historija države BiH 08.10.2020. Obavijest o održavanju ispita Historija države BiH 24.09.2020. Upute za održavanje ispita iz Historije države BiH 05.09.2020 Upute za održavanje ispita Historija države BiH 03.09.2020.    

Historija prava BiH: upute za on-line završne ispite

Upute za održavanje ispita Historija prava BiH 08.10.2020. Obavijest o održavanju ispita Historija prava BiH 24.09.2020. Obavijest o održavanju ispita Historija prava BiH 10.09.2020. Upute za završni ispit Historija prava BiH 23 juli 2020 Upute za završni ispit Historija prava BiH 09. juli 2020. Upute za završni ispit Historija prava BiH 25 juni 2020

Obavijest o seminarskim radovima/esejima

Obavještavaju se studenti I godine studija da je produžen rok za predaju seminarskih radova i eseja. Novi rok za predaju je 27. maj 2020. godine. Odbrane/prezentacije radova neće biti održane. Svi radovi će biti ocijenjeni isključivo na osnovu dostavljenog pismenog rada.

Poziv za pristup MS Teams grupi Pravna historija BiH za on-line predavanja u akademskoj 2019/20. godini

Pozivaju se studenti prve godine studija akademske 2019/20. godine da pristupe zatvorenoj grupi Pravna historija BiH putem svojih računa preko sljedeće poveznice: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a46147482a7974a1ca589cdfe063ddfd8%40thread.tacv2/conversations?groupId=d31d0dce-a60b-4506-8c26-49410136d41f&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 Zatvorena grupa služi realizaciji on-line nastave na predmetima Historija države BiH i Historija prava BiH za akademsku 2019/2020. godinu.

Rezultati ispita/testa/semestralnih aktivnosti

Rezultati ispita od 23 jula 2020 Historija_prava_BiH Rezultati ispita od 09 jula 2020. Historija prava BiH Historija prava BiH_Rezultati završnog ispita od 25 juna 2020 Rezultati evaluacije semestralnih aktivnosti_Historija prava BiH Historija prava BiH_Rezultati_evaluacije_seminarskih_radova_i_eseja 2020. Rezultati drugog testa od 04 juna 2020. Historija prava BiH Rezultati popravnog semestralnog testa od 28 maja 2020 Historija prava […]