Obavijest o seminarskim radovima/esejima

Obavještavaju se studenti I godine studija da je produžen rok za predaju seminarskih radova i eseja. Novi rok za predaju je 27. maj 2020. godine. Odbrane/prezentacije radova neće biti održane. Svi radovi će biti ocijenjeni isključivo na osnovu dostavljenog pismenog rada.

Poziv za pristup MS Teams grupi Pravna historija BiH za on-line predavanja u akademskoj 2019/20. godini

Pozivaju se studenti prve godine studija akademske 2019/20. godine da pristupe zatvorenoj grupi Pravna historija BiH putem svojih računa preko sljedeće poveznice: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a46147482a7974a1ca589cdfe063ddfd8%40thread.tacv2/conversations?groupId=d31d0dce-a60b-4506-8c26-49410136d41f&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 Zatvorena grupa služi realizaciji on-line nastave na predmetima Historija države BiH i Historija prava BiH za akademsku 2019/2020. godinu.

Rezultati ispita/testa/semestralnih aktivnosti

Rezultati ispita od 23 jula 2020 Historija_prava_BiH Rezultati ispita od 09 jula 2020. Historija prava BiH Historija prava BiH_Rezultati završnog ispita od 25 juna 2020 Rezultati evaluacije semestralnih aktivnosti_Historija prava BiH Historija prava BiH_Rezultati_evaluacije_seminarskih_radova_i_eseja 2020. Rezultati drugog testa od 04 juna 2020. Historija prava BiH Rezultati popravnog semestralnog testa od 28 maja 2020 Historija prava […]

On-line nastava: Historija prava BiH

Upute za online nastavu za 11. juni 2020. Upute za online nastavu za 04. juni 2020. Upute za online nastavu za 28 maj 2020. Upute za online nastavu za 21_maj 2020. Upute za online nastavu za 14. maj 2020. Upute za online nastavu za 07. maj 2020. Upute za online nastavu za 30. april 2020. […]

Historija prava BiH – nastavni materijali (koriste se samo prema uputama za on-line nastavu)

Napomena: Nastavni materijali koriste se isključivo prema uputama za on-line nastavu koje se sedmično objavljuju u označenom polju. Izvorni tekstovi (transkripcije pravnih akata) koriste se samo kao materijal za prepoznavanje pravnih ustanova i pravila koji su obrađeni u okviru obavezne literature i predavanja (vidi: upute za on-line nastavu i objavljene vježbe). Materijali za II test […]