Poštovane studentice, poštovani studenti

Početkom aprila objavljen je prilagođeni Izvedbeni plan Pravne klinike iz Krivičnog procesnog prava i tome prilagođena struktura bodova koja učestvuje u formiranju konačne ocjene na pomenutom predmetu.

Do sada ste vrijedno radili, pratili materijale, proučavali praktične zadatke i pisali vježbe, pripremali osvrte i komentare vezano za argumentaciju u pisanju sudskih odluka, analizirali dostavljene i preporučene materijale u vidu članaka i zakonskih propisa. Sve to nam otvara vrata da u XVI sedmici nastave izvršimo evaluaciju kontinuiranog rada na Pravnoj klinici i utvrdimo završne ocjene uspješnosti našeg rada.

Shodno navedenom, pozivam vas na ZOOM predavanja u utorak, 9. 6. 2020. u 15:30 kako bismo finalizirali naš rad i utvrdili konačne ocjene. Link za pomenuta predavanja biće objavljen u ponedjeljak u rubrici Pravna klinika iz krivičnog procesnog prava.

 

Prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić, s.r.