Zadatak

Poštovane studentice, poštovani studenti, U skladu sa prilagođenim izvedbenim planom, naš rad na Pravnoj klinici iz krivičnog procesnog prava nastavićemo kroz pripremanje i pismenu izradu prigovora na optužnicu (zadaća: pismena izrada prigovora na optužnicu na osnovu dostavljenih materijala). Na osnovu dostavljenog materijala potrebno je da uradite rješenje i to na osnovu nekog drugog zakonskog razloga […]

Online predavanje: Zadatak

Poštovane studentice, poštovani studenti, U skladu sa prilagođenim izvedbenim planom, naš rad na Pravnoj klinici iz krivičnog procesnog prava nastavićemo kroz pripremanje i pismenu izradu optužnice (zadaća: pismena izrada optužnice na osnovu slučaja koji ćemo posredovati na osnovu saradnje sa nadležnim tužilaštvom). Danas postavljamo taj zadatak, a rok za dostavljanje optužnice je 8. maj. Za […]

Obavještenje: prilagođeni izvedbeni plan i prilagođena struktura bodova PKKPP

Poštovane studentice, poštovani studenti U skladu sa odlukom Nastavno-naučnog vijeća Pravnog fakulteta od 30. marta ove godine stavljam vam na uvid prilagođeni Izvedbeni plan Pravne klinike iz Krivičnog procesnog prava kao i tome prilagođenu strukturu bodova koja učestvuje u formiranju konačne ocjene na pomenutom predmetu. Potrebno je da proučite prilagođeni izvedbeni plan, posebno od semestralne […]