Literatura za nastavni predmet Nomotehnika – I ciklus – III godina

Literatura za nastavni predmet Nomotehnika za akademsku 2014/15. godinu: 1. Učinak evropskih pravnih pravila na pravno normiranje upravnog postupka u Hrvatskoj (Preuzmi PDF) 2. Uredbe u pravnom poretku Republike Srbije (Preuzmi PDF) 3. Legal Writing: A Revised View (Preuzmi PDF 4. Thinking (By Writing) About Legal Writing (Preuzmi PDF) Napomena: Literaturu za predmet sačinjavaju i prethodno objavljena Jedinstvena […]

Obavještenje – II ciklus – Rezultati II semestralne provjere znanja iz predmeta PRAVO I POLITIKA KONKURENCIJE koja je održana dana 23.01.2015. godine

Katedra Pravno-ekonomskih nauka, Pravni fakultet Sarajevo II ciklus studija:Pravno-ekonomski smjer   Rezultati II semestralne provjere znanja iz predmeta PRAVO I POLITIKA KONKURENCIJE koja je održana dana 23.01.2015. godine   BR.INDEX            I sem     aktiv      II sem   SUM      OCJENA 1             114/VIa                16,5       20           40           76,5       8 2             134/VIa                28           18           50           96           10 3             111/VIa                               20                           […]

Obavještenje – II ciklus – Rezultati II semestralne provjere znanja iz predmeta EKONOMSKE FUNKCIJE DRŽAVE, koja je održana dana 20. 02.2015. godine

Katedra Pravno-ekonomskih nauka, Pravni fakultet Sarajevo II ciklus studija:Pravno-ekonomski smjer Rezultati II semestralne provjere znanja iz predmeta EKONOMSKE FUNKCIJE DRŽAVE, koja je održana dana20. 02.2015. godine   BR.INDEX            I SEM    II SEM   AKTIV   UKUPNO             OCJENA 1             114/VIa                16           43           20           79           8 2             127/VIa                19           46           20           85           9 3             108/VIa                23           35           20           78           […]

Obavezna literatura za Krivično procesno pravo II – III god.

Literatura za pripremanje ispita iz predmeta Krivično procesno pravo II I Obavezna: • Sijerčić-Čolić, H.: Krivično procesno pravo. Knjiga I: Krivičnoprocesni subjekti i krivičnoprocesne radnje. Treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Sarajevo, 2012. (od XIII do XX poglavlja) • Sijerčić-Čolić, H.: Krivično procesno pravo. Knjiga II: Tok redovnog krivičnog postupka i posebni postupci. Treće izmijenjeno i […]

Obavezna literatura za Pravnu kliniku iz krivičnog procesnog prava – III god.

Obavezna literatura za pripremanje ispita iz predmeta Pravna klinika iz Krivičnog procesnog prava Sijerčić-Čolić, H.: Krivično procesno pravo. Knjiga II: Tok redovnog krivičnog postupka i posebni postupci. Treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Sarajevo, 2012. (odabrana poglavlja) Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 3/03, 32/03, 26/04, 63/04,13/05, 48/05, 46/06, 76/06, 29/07, […]