Novosti

16. 04. 2014.
Obavještenje vezano za održavanje ispita kod Prof. dr N. Borić
15. 04. 2014.
Obavijest o održavanju konsultacija kod doc.dr M. Hadžića

Korisni linkovi

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
www.fbihvlada.gov.ba

Univerzitet u Sarajevu
www.unsa.ba

Udruženje studenata Pravnog fakulteta
www.usp.ba

European Law Students' Association
www.elsa.org

DL-studij

Kontakt

Adresa:
Obala Kulina Bana 7, Sarajevo, BiH

Telefon Telefon: +387 (0)33 206-350 (centrala),
206-360 (sekretarijat),
206-355 (fax),
223-136 (studentska služba)
206-350, lokal 254 (postdiplomski studij)

E-mail: sekretarijat@pfsa.unsa.ba
studentska@pfsa.unsa.ba
postdiplomski@pfsa.unsa.ba