Raspored predavanja za ljetni semestar školske 2017-2018 I ciklus studija

Raspored I godina VANREDNI STUDIJ ljetni 17-18 Raspored I godina REDOVNI STUDIJ ljetni 17-18 Raspored II godina REDOVNI STUDIJ ljetni 17-18 Raspored II godina VANREDNI STUDIJ ljetni 17-18 Raspored III godina REDOVNI STUDIJ ljetni 17-18 Raspored III godina VANREDNI STUDIJ ljetni 17-18 Raspored IV godina REDOVNI STUDIJ ljetni 17-18 Raspored IV godina VANREDNI STUDIJ ljetni […]

ISPITNI ROKOVI U AKADEMSKOJ 2017./18. GODINI (predbolonjska pravila studiranja)

Ispitni termini predbolonjska pravila studiranja PRIJAVA ISPITA PREDBOLONJSKI STUDIJ / STARI PROGRAM  ZA JANUARSKO FEBRUARSKI ISPITNI ROK U PRETINCE OD 01.DO 11.12.2017.GOD.  ZA APRILSKI ISPITNI ROK U PRETINCE OD 01.DO 12.03.2018.GOD. ZA JUNSKO JULSKI ISPITNI ROK U PRETINCE OD 02.DO 11.05.2018.GOD. ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK U PRETINCE OD 01.06. DO 11.07.2018.GOD.