Ispitni termini I ciklus studija i predbolonjski studij u akademskoj 2020/2021. godini

Ispitni termini I godina I ciklus studija školska 2020/21 godina Ispitni termini II godina I ciklus studija školska 2020/21 godina Ispitni termini III godina I ciklus studija školska 2020/21 godina Ispitni termini IV godina I ciklus studija školska 2020/21 godina Ispitni termini Predbolonjski sistem studija  školska 2020/21 godina                          PRIJAVA ISPITA   I CIKLUS […]

Raspored predavanja za zimski semestar školske 2020/2021. godine

Raspored predavanja za zimski semestar školske 2020/2021. godine I GODINA Izmjene termina instruktivnih vježbi iz predmeta Rimsko pravo I za 2020 2021 Raspored predavanja za zimski semestar školske 2020/2021. godine II GODINA Raspored predavanja za zimski semestar školske 2020/2021. godine III GODINA Raspored predavanja za zimski semestar školske 2020/2021. godine IV GODINA

Ispitni termini (korigirani) I ciklus studija i predbolonjski studij u akademskoj 2019/2020. godini

Korigirani ispitni rokovi I godina studija ljetni semestar 19-20 Korigirani ispitni rokovi II godina studija ljetni semestar 19-20 Korigirani ispitni rokovi III godina studija ljetni semestar 19-20 Korigirani ispitni rokovi IV godina studija ljetni semestar 19-20 Septembarski ispitni termin IV godina Septembarski ispitni termin III godina Septembarski ispitni termin II godina Septembarski ispitni termin I […]

Raspored predavanja za ljetni semestar školske 2019/2020. godine

Raspored predavanja za ljetni semestar školske 2019/2020. godine I GODINA Raspored predavanja za ljetni semestar školske 2019/2020. godine II GODINA Raspored predavanja za ljetni semestar školske 2019/2020. godine III GODINA Raspored predavanja za ljetni semestar školske 2019/2020. godine IV GODINA

Raspored predavanja za zimski semestar školske 2019-2020

Raspored_I_godina_redovni studij_zimski semestar Raspored_I_godina_vanredni studij_zimski semestar Raspored_II_godina_redovni studij_zimski semestar Raspored_II_godina_vanredni studij_zimski semestar Raspored_III_godina_redovni studij_zimski semestar Raspored_III_godina_vanredni studij_zimski semestar Raspored_IV_godina_redovni studij_zimski semestar Raspored_IV_godina_vanredni studij_zimski semestar