Baze podataka

Elektronski katalog biblioteke u COBISS sistemu dostupan na linku:

Katalog biblioteke u COBISS sistemu

 U ovom katalogu možete pretraživati literaturu prema različitim kriterijima, uključujući i pretragu prema ključnim riječima. Ukoliko knjigu koju tražite ne nađete tu, naročito starija izdanja, obratite se osoblju biblioteke, budući da je samo mali dio fonda obrađen u COBISS-u. Sva pitanja i nejasnoće vezane za online katalog biblioteke možete uputiti na: biblioteka@pfsa.unsa.ba

Časopisi i novine

 Biblioteka Pravnog fakulteta u Sarajevu posjeduje iznimno bogatu zbirku periodičkih publikacija, a o tome svjedoči i podatak da se u posjedu Biblioteke nalazi oko 2400 naslova ove vrste publikacija. Jedan dio periodičkih publikacija nabavlja se putem pretplate, ali zahvaljujući razvijenoj saradnji sa fakultetima, univerzitetima, pojedincima i drugim institucijama u zemlji i inostranstvu Biblioteka svake godine znatno obogaćuje ovaj dio fonda i putem poklona i razmjene. Biblioteka svake godine distribuira Godišnjak Pravnog fakulteta te druge publikacije objavljene u sklopu izdavačke djelatnosti Fakulteta različitim institucijama s kojima ima saradnju.Edukacija korisnika

Stručna saradnica u biblioteci educira korisnike o vrstama i načinu korištenja različitih informacijskih resursa. Edukacija se obavlja kroz predavanja na prvom i drugom ciklusu studija u sklopu vježbi iz predmeta Sociologija prava i Metodologija istraživanja, te kroz svakodnevne upute i pomoć pri pretraživanju u prostorijama Biblioteke.

Naučne baze

EBSCOhost

U okviru  EBSCOhosta korisnicima biblioteke omogućen je pristup većem broju baza, među kojima posebno izdvajamo:

  • Academic Search Complete
  • Central and Eastern European Academic Source
  • eBook Academic Subscription Collection

Da biste pristupili EBSCOhostu morate imati korisničko ime i šifru koje možete dobiti u prostorijama Biblioteke, uključujući i pomoć pri pretraživanju.

Web of Science

Web of Science omogućava pristup multidisciplinarnim bazama koje sadrži bibliografske informacije, sažetke članaka i citirane reference iz svjetskih naučnih časopisa, knjiga i zbornika sa konferencija.

Scopus

Scoups je multidisciplinarna baza koja sadrži bibliografske informacije, sažetke članaka i citirane reference iz svjetskih časopisa, knjiga i zbornika sa konferencija. Društvene nauke pokrivaju 24% ukupnog sadržaja baze.

Pristup bazama Scopus i Web of Science vrši se preko registriranih IP adresa, tj. moguć je samo s računara na fakultetu. Studenti u tu svrhu mogu koristiti i računare u Biblioteci.

Online izvori s otvorenim pristupom

  • DOAJ (Directory of Open Access Journals) – preko ovog direktorija moguće je pristupiti značajnom broju naučnih časopisa otvorenog pristupa iz različitih oblasti.
  • EUR-Lex omogućava pristup različitim dokumentima Evropske unije uključujući Official Journal of the European Union, sudsku praksu i međunarodne sporazume.
  • ODS – sistem za pristup službenim dokumentima UN-a.
  • SCIndeks (srpski nacionalni citatni indeks) – referira naučne periodične publikacije koje izlaze u Republici Srbiji. Sadrži bibliografski opis članaka, sažetke radova i sve citirane reference, a članci objavljeni u časopisima otvorenog pristupa dati su u punom tekstu.
  • Hrčak (portal naučnih časopisa Republike Hrvatske) – omogućava slobodan pristup velikom broju naučnih i stručnih časopisa iz različitih oblasti. Člancima je moguće pristupiti u punom tekstu. Među njima su i:

Izbor bosanskohercegovačkih online dostupnih pravnih i srodnih časopisa:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.