Biblioteka osoblje i radno vrijeme

Radno vrijeme biblioteke

Radnim danima

8:00–16:00 sati

Rad sa studentima

Svaki radni dan: 11:00–14:00 sati

Narudžba knjiga

Udžbenička literatura se posuđuje po dolasku u Biblioteku svaki radni dan: 11:00–14:00 sati
Knjige naručene iz depoa mogu se preuzeti sljedećeg dana u periodu 11:00–14:00 sati (knjige naručene u petak, preuzimaju se u ponedjeljak)

Osoblje

Mr. Mirela Rožajac-Zulčić m.rozajac@pfsa.unsa.ba

Saima Čaušević s.causevic@pfsa.unsa.ba

Kontakt

Tel. + 387 33 206-350 lok. 265
Fax. + 387 33 206-355
e-mail: biblioteka@pfsa.unsa.ba

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.