Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača za 2019. godinu

Antivirusni programski paket Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija Građevinski radovi u amfiteatru Kancelarijska oprema i potrepštine Multimedijalna informatička oprema Nabavka avio karata Nabavka promotivnog materijala Nabavka sredstava za higijenu Nabavka školskog namještaja Nabavka telefonske centrale sa ugradnjom Održavanje DL platforme Održavanje informacijske tehnologije Održavanje u zgradi Održavanje vatrogasne opreme Opravka i održavanje lifta Osiguranje studenata Osiguranje […]