Spoljni saradnici i angažirano osoblje na drugoj VŠU

Akademsko osoblje Fakulteta angažovano bez zasnivanja radnog odnosa

 

Dr. Edin Muminović

Redovni profesor
Email: e.muminovic@pfsa.unsa.ba

Akademsko osoblje angažovano na drugoj visokoškolskoj ustanovi

 

Dr. Amila Ferhatović

Email: a.ferhatovic@pfsa.unsa.ba

Dr. Borislav Petrović

Email: b.petrovic@pfsa.unsa.ba

Dr. Iza Razija Mešević

Email: ir.mesevic@pfsa.unsa.ba

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.