Spoljni saradnici i angažirano osoblje na drugoj VŠU

Akademsko osoblje Fakulteta angažovano bez zasnivanja radnog odnosa

 

Dr. Edin Muminović

Redovni profesor
Email: e.muminovic@pfsa.unsa.ba

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.