Akademsko osoblje

 • Abedin Bikić

  Dr
  Redovni profesor

  E-mail:a.bikic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Almedina Šabić Učanbarlić

  Dr
  Docentica

  E-mail:a.sabic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Amila Ferhatović

  Dr
  Vanredna profesorica

  E-mail:a.ferhatovic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Amila Svraka Imamović

  MA iur.
  Asistentica

  E-mail:a.svraka.imamovic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Amila Ždralović

  Dr
  Docentica

  E-mail:a.zdralovic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Amina Nikolajev

  Dr
  Docentica

  E-mail:a.nikolajev@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Anisa Ruhotina

  MA iur.
  Stručna saradnica

  E-mail:a.ruhotina@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Borislav Petrović

  Dr
  Redovni profesor

  E-mail: b.petrovic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Damir Banović

  Dr
  Docent

  E-mail:d.banovic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Damir Muminović

  MA iur.
  Asistent

  E-mail:d.muminovic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Darja Softić Kadenić

  Dr
  Docentica

  E-mail:d.softic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Džamna Duman

  Dr
  Docentica

  E-mail:dz.duman@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Edin Halapić

  Dr
  Vanredni profesor

  E-mail:e.halapic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Edina Sudžuka

  Dr
  Docentica

  E-mail:e.sudzuka@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Ehlimana Memišević

  Dr
  Docentica

  E-mail:e.memisevic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Ena Gotovuša

  MA iur.
  Asistentica

  E-mail:e.gotovusa@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Enes Durmišević

  Dr
  Redovni profesor

  E-mail:e.durmisevic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Enver Ajanović

  Dr
  Vanredni profesor

  E-mail: e.ajanovic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Fikret Karčić

  Dr
  Redovni profesor

  E-mail:f.karcic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Hajrija Sijerčić-Čolić

  Dr
  Redovna profesorica

  E-mail:h.sijercic.colic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Harun Išerić

  MA iur.
  Stručni saradnik

  E-mail:h.iseric@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Iza Razija Mešević

  Dr Iur
  Vanredna profesorica

  E-mail:ir.mesevic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Jasminka Gradaščević- Sijerčić

  Dr
  Redovna profesorica

  E-mail:j.gradascevic.sijercic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Jasna Bakšić Muftić

  Dr
  Redovna profesorica

  E-mail:j.baksic.muftic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Kanita Imamović-Čizmić

  Dr
  Vanredna profesorica

  E-mail:k.imamovic-cizmic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Kanita Pruščanović

  MA iur.
  Stručna saradnica

  E-mail:k.pruscanovic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Lejla Balić

  Dr
  Docentica

  E-mail:l.balic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Lejla Ramić

  MA iur.
  Stručna saradnica

  E-mail:l.ramic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Mehmed Bećić

  Dr
  Docent

  E-mail:m.becic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Mehmed Hadžić

  Dr
  Vanredni profesor

  E-mail:m.hadzic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Meliha Povlakić

  Dr
  Redovna profesorica

  E-mail:m.povlakic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Midhat Izmirlija

  Dr
  Docent

  E-mail:m.izmirlija@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Mirza Hebib

  MA iur.
  Asistent

  E-mail:m.hebib@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Nasir Muftić

  LLM
  Asistent

  E-mail:n.muftic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Nežla Borić

  Dr
  Vanredna profesorica

  E-mail:n.boric@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Sanjin Omanović

  Dr
  Redovni profesor

  E-mail:s.omanovic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Selma Mezetović-Međić

  Mr
  Viša asistentica

  E-mail:s.mezetovic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Tahir Herenda

  MA iur.
  Stručni saradnik

  E-mail:t.herenda@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Vildana Pleh

  Dr
  Docentica

  E-mail:v.pleh@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Zdravko Lučić

  Dr
  Vanredni profesor

  E-mail:z.lucic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Zinka Grbo

  Dr
  Redovna profesorica

  E-mail:z.grbo@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail