Akademsko osoblje

 • Abedin3

  Abedin Bikić

  Dr
  Redovni profesor

  E-mail:a.bikic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • sabic

  Almedina Šabić Učanbarlić

  Dr
  Docentica

  E-mail:a.sabic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • ferhatovic

  Amila Ferhatović

  Dr
  Docentica

  E-mail:a.ferhatovic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • zdralovic

  Amila Ždralović

  Dr
  Docentica

  E-mail:a.zdralovic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • nikolajev

  Amina Nikolajev

  Dr
  Docentica

  E-mail:a.nikolajev@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Borislav Petrovic nova

  Borislav Petrović

  Dr
  Dekan, Redovni profesor

  E-mail: b.petrovic@pfsa.unsa.ba Pošalji mail
  Kabinet: 033/206-350 lok. 245

 • banovic

  Damir Banović

  Mr
  Viši asistent

  E-mail:d.banovic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • softic

  Darja Softić Kadenić

  Dr
  Docentica

  E-mail:d.softic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • duman

  Džamna Duman

  Dr
  Docentica

  E-mail:dz.duman@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • edin-halapic

  Edin Halapić

  Dr
  Vanredni profesor

  E-mail:e.halapic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • sudzuka

  Edina Sudžuka

  Dr
  Docentica

  E-mail:e.sudzuka@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • ehlimana-memisevic

  Ehlimana Memišević

  Mr
  Viša asistentica

  E-mail:e.memisevic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • durmisevic

  Enes Durmišević

  Dr
  Redovni profesor

  E-mail:e.durmisevic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Enver Ajanovic1

  Enver Ajanović

  Dr
  Vanredni profesor

  E-mail: e.ajanovic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • karcic

  Fikret Karčić

  Dr
  Redovni profesor

  E-mail:f.karcic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Hajrija Sijercic-Colic

  Hajrija Sijerčić-Čolić

  Dr
  Redovna profesorica

  E-mail:h.sijercic.colic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • mesevic

  Iza Razija Mešević

  Dr Iur
  Docentica

  E-mail:ir.mesevic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • jasminka

  Jasminka Gradaščević- Sijerčić

  Dr
  Redovna profesorica

  E-mail:j.gradascevic.sijercic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • jasna

  Jasna Bakšić Muftić

  Dr
  Redovna profesorica

  E-mail:j.baksic.muftic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • kanita

  Kanita Imamović-Čizmić

  Dr
  Vanredna profesorica

  E-mail:k.imamovic-cizmic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • balic

  Lejla Balić

  Dr
  Docentica

  E-mail:l.balic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • becic

  Mehmed Bećić

  Mr
  Viši asistent

  E-mail:m.becic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • hadzic

  Mehmed Hadžić

  Dr
  Docent

  E-mail:m.hadzic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • povlakic

  Meliha Povlakić

  Dr
  Redovna profesorica

  E-mail:m.povlakic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • midhat

  Midhat Izmirlija

  Dr
  Docent

  E-mail:m.izmirlija@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • mirza-hebib

  Mirza Hebib

  Asistent

  E-mail:m.hebib@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • duvnjak

  Nedžad Duvnjak

  Dr
  Vanredni profesor

  E-mail:n.duvnjak@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • boric

  Nežla Borić

  Dr
  Vanredna profesorica

  E-mail:n.boric@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • omanovic

  Sanjin Omanović

  Dr
  Redovni profesor

  E-mail:s.omanovic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • selma

  Selma Mezetović-Međić

  Mr
  Viša asistentica

  E-mail:s.mezetovic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • vranj

  Vildana Pleh

  Dr
  Docentica

  E-mail:v.pleh@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • lucic

  Zdravko Lučić

  Dr
  Vanredni profesor

  E-mail:z.lucic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • Zinka

  Zinka Grbo

  Dr
  Vanredna profesorica

  E-mail:z.grbo@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail

 • tomic

  Zvonimir Tomić

  Dr
  Redovni profesor

  E-mail:z.tomic@pfsa.unsa.ba
  Pošalji mail