Informacije za studente koji obnavljaju studijsku godinu/prenijeli ispite u narednu studijsku godinu u akademskoj 2019/20. godini

Odluka o o uslovnim predmetima pri prelasku u narednu studijsku godinu Odluka o obavezi studenata koji su upisali višu obnovili studijsku godinu da prisustvuju nastavnom procesu iz nastavnih predmeta koje su odslušali Odluka o pravu studenata koji su obnovili studijsku godinu da slušaju i polažu ispite iz naredne studijske godine Odluka o obavezi studenata koji […]

Obavijest za studente IV godine studija

Obavještavamo Vas da će se ispiti iz nastavnih predmeta na IV godini studija u septembarskom ispitnom roku (I i II ispitni termin), zbog radova koji se poduzimaju na obnovi sale, održavati u prostoriji br: 112 (čitaonica na I spratu) ili kabinetu predmetnog nastavnika, a prema ranije utvrđenom i objavljenom rasporedu ispita.

OVJERA LJETNOG SEMESTRA U AKADEMSKOJ 2018/19. GODINI

OVJERA LJETNOG SEMESTRA U AKADEMSKOJ 2018/19. GODINI I.ciklus studija VRŠIT ĆE SE OD 10.06.2019.GODINE DO 25.06.2019.GODINE Na šalteru studentske službe u terminu od 10:00 do 14:00 sati. Za ovjeru i upis je potrebno:  1. Index List o prijavi semestra (preuzima se u Rektoratu- III. sprat) Molimo studente da upišu predmete u index i semestralni list. […]

Cjenovnici

Odluke o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu

Prijava ispita (I ciklus i predbolonjski studij) za ljetni i jesenji ispitni rok

PRIJAVA ISPITA I CIKLUS STUDIJA i PREDBOLONJSKI STUDIJ školska 2018/2019 godina PREKO isss.ba JUNSKO – JULSKI ISPITNI TERMIN Prijava ispita: Redovni rok 31.05.-13.06.2019. godine Prijava ispita: Popravni rok 17.06.-27.06.2019. godine (prijava kolizionih ispita se vrši na šalteru studentske službe sa popunjenom prijavom i indexom)  SEPTEMBARSKI ISPITNI TERMIN Prijava ispita: I termin 20.08.-30.08.2019. godine Prijava ispita: II […]