Obavještenje o provođenju online evaluacije nastave i akademskog osoblja u tekućem ljetnom semestru 2019/20. godine

Univerzitet u Sarajevu je izradio anketu u cilju evaluacije provedbe online nastave na svim organizacionim jedinicama. Molimo studente i studentice da odaberu link za ciklus studiranja i studijsku godinu/smjer na kojem su upisani i da popune anketne listiće za sve predmete sa date studijske godine/smjera. Anketa je otvorena od četvrtka 28.05. u 12.00h do ponedeljka […]

OBAVJEŠTENJE – rad studentskih službi I, II i III ciklusa studija

OBAVJEŠTENJE Studentske službe I, II i III ciklusa studija u periodu od 12.03.2020. godine do daljnjeg neće raditi sa strankama. U predviđenom periodu obrađivati će se samo hitni zahtjevi (ranije najavljeni putem emaila studentska@pfsa.unsa.ba  i telefona 033 223 136 odnosno emaila: postdiplomski@pfsa.unsa.ba i telefona: 033 223 973). Studentske službe možete kontaktirati telefonom u periodu od […]

VAŽNO!!! – Obavijest o organizaciji nastave na Fakultetu od 12.03.2020. godine

Na osnovu zaključaka i preporuka, u uslovima pojave corona virusa (COVID-19) usvojenih na vanrednoj sjednici Senata održanoj 11.03.2020. godine, obavještavamo studente da će se nastava u narednom periodu na Fakultetu, počev od 12.03.2020. godine (četvrtak) organizirati i izvoditi ON-LINE, korištenjem već uspostavljenih platformi, web stranice Fakulteta, emaila, i drugih raspoloživih sredstava elektronske komunikacije. Studenti komunikaciju […]

OVJERA ZIMSKOG I UPIS LJETNOG SEMESTRA U AKADEMSKOJ 2019/20. GODINI

OVJERA ZIMSKOG I UPIS LJETNOG SEMESTRA U AKADEMSKOJ 2019/20. GODINI VRŠIT ĆE SE OD 10.02.2020.GODINE DO 24.02.2020.GODINE Na šalteru studentske službe u terminu od 10:00 do 12:00 sati Za ovjeru i upis je potrebno: Index list o prijavi semestra (1x semestralni list preuzima se u Rektoratu III sprat)