KONAČNA REVIDIRANA RANG LISTA KANDIDATA ZA STUDIJ PRVE GODINE ŠKOLSKE 2019/20. U SARAJEVU

KONAČNA REVIDIRANA RANG LISTA ZA REDOVAN I REDOVAN- SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ za 2019 2020 KONAČNA REVIDIRANA RANG LISTA ZA VANREDAN STUDIJ PRVE GODINE, ŠKOLSKE 2019 20 Izvod-iz-konkursa-za-upis-studenata-2019-20-godine-dopuna-RS- OBAVJESTENJE-O-UPISU-U-PRVU-GODINU-I-CIKLUSA-STUDIJA   UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA SA KONAČNE  REVIDIRANE RANG LISTE OBAVIT ĆE SE OD od 22. jula/srpnja do 26. jula/srpnja 2019. godine u periodu od 10:00- 14:00 časova.

KONKURS / NATJEČAJ / ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA PRAVNOG FAKULTETA U SARAJEVU, ŠKOLSKE 2019/2020. GODINE

Ministarstvo saglasnost na konkurs 2019-2020 pdf Odluka Vlade KS pdf Konkurs pdf I ciklus 2019-2020 Izvod iz konkursa za upis studenata 2018-19 godine, pdf Obrazac za Konkurs se pruzima na studentskoj službi fakulteta www.unsa.ba/konkursi/konkursi-za-upis-studenata-u-prvu-godinu-prvog-ciklusa-studija-i-prvu-godinu-integriranog

OVJERA LJETNOG SEMESTRA U AKADEMSKOJ 2018/19. GODINI

OVJERA LJETNOG SEMESTRA U AKADEMSKOJ 2018/19. GODINI I.ciklus studija VRŠIT ĆE SE OD 10.06.2019.GODINE DO 25.06.2019.GODINE Na šalteru studentske službe u terminu od 10:00 do 14:00 sati. Za ovjeru i upis je potrebno:  1. Index List o prijavi semestra (preuzima se u Rektoratu- III. sprat) Molimo studente da upišu predmete u index i semestralni list. […]

Cjenovnici

Odluke o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu

Prijava ispita (I ciklus i predbolonjski studij) za ljetni i jesenji ispitni rok

PRIJAVA ISPITA I CIKLUS STUDIJA i PREDBOLONJSKI STUDIJ školska 2018/2019 godina PREKO isss.ba JUNSKO – JULSKI ISPITNI TERMIN Prijava ispita: Redovni rok 31.05.-13.06.2019. godine Prijava ispita: Popravni rok 17.06.-27.06.2019. godine (prijava kolizionih ispita se vrši na šalteru studentske službe sa popunjenom prijavom i indexom)  SEPTEMBARSKI ISPITNI TERMIN Prijava ispita: I termin 20.08.-30.08.2019. godine Prijava ispita: II […]