Obavijest za studente

Na osnovu člana 164. st. 9. i 10. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo  (Službene novine Kantona Sarajevo 33/17) studenti na svim godinama studija  i to u statusu: redovni, redovni samofinansirajući vanredni DL a pripadaju kategoriji djece šehida  i poginulih boraca , djeca ratnih vojnih invalida, djeca dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja  i djeca bez […]