Obavještenje o drugom septembarskom ispitnom teminu za studente koji mogu pristupiti samo jednom ispitu – Doc. dr. Edina Sudžuka

Obavještenje Studenti koji nisu pristupili ispitu u prethodno datom II ispitnom terminu održanom 19. i 20.09.2017. godine, a imaju pravo na polaganje jednog ispita u II septembarskom roku i blagovremeno su (do 19.9.2017.) predali prijave Studentskoj službi, odnosno, Službi II i III ciklusa studija, ispitu mogu pristupiti prema slijedećem rasporedu: Porezno pravo i porezni sistem u […]

Konačni spiskovi studenata za izborne predmete III godine

Pravna klinika iz krivicnog procesnog prava  * izborni predmet je popunjen izaberite naredni Pravo, religija i nasilje : historijska perspektiva *izborni predmet je popunjen izaberite naredni Pravo privrednog sistema EU * izborni predmet je popunjen izaberite naredni Pravna klinika iz obligacionog prava * izborni predmet je popunjen izaberite naredni Pravo zaštite potrošača * izborni predmet je popunjen izaberite […]

Konačni spiskovi studenata za izborne predmete II godine

Ekološko pravo * izborni predmet je popunjen izaberite naredni Viktimologija *izborni predmet je popunjen izaberite naredni Lična prava *izborni predmet je popunjen izaberite naredni Osnovi precedentnog prava *izborni predmet je popunjen izaberite naredni Gender i pravo (nastava na engleskom jeziku) *Studenti koji nisu odabrali izborni predmet mogu se javiti na salter studentske službe u vremenu predviđenom za rada […]