Rezultati drugog upisnog roka I ciklus studija

I Z V J E Š T A J o rezultatima drugog upisnog roka prijave na Konkurs (od 31.08. do 14.09.2018.)  za prijem studenata u prvu godinu I ciklusa studija, školske 2018/19. godine Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu je na osnovu Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu  […]

OVJERA LJETNOG SEMESTRA I CIKLUS STUDIJA

                                                             O B A V J E Š T E NJ E   Ovjera  ljetnog  semestra  akademske 2017/18. godine i ovjera godine za vanredne studente vršit će se u terminu od: 11.06.2018. do 25.06.2018 . godine, u vremenu rada sa strankama (10:00 do 14:00 sati) Za ovjeru semestra/godine potrebno je dostaviti: – Index i popunjen semestralni […]

Obavještenje konsultacija kod doc. dr Edine Sudžuke

Obavještenje o pomjeranju termina konsultacija od 28.3.2018. za 2.4.2018. godine Obavještavaju se studenti I, II i III ciklusa studija da se redovni termin konsultacija kod doc. dr Edine Sudžuke u V sedmici ljetnjeg semestra pomjera i umjesto 28.3.2018. godine održat će se 2.4.2018. godine s početkom u 12:00 sati. doc. dr Edina Sudžuka