Studentska služba

Kontakt

Obala Kulina bana 7
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

E-mail:

studentska@pfsa.unsa.ba

Telefon:

+387 (0)33 223-136;
+387 (0)33 206-350 lok. 236;

Postdiplomski studij:

+387 (0)33 223-973 direktna linija
+387 (0)33 206-350 lok. 254

Žiro račun

UniCredit bank d.d. Sarajevo, br. 3389002208251473

Osoblje Studentske službe – I ciklus / dodiplomski studij

Muniba Abaz
Šefica Studentske službe

+387 (0)33 223-136;
+387 (0)33 206-350 lok. 236;

Adi Beganović

studentska@pfsa.unsa.ba
+387 (0)33 223-136;
+387 (0)33 206-350 lok. 236;

Miralem Kahriman

studentska@pfsa.unsa.ba
+387 (0)33 223-136;
+387 (0)33 206-350 lok. 236;

 

Osoblje službe za postdiplomski studij:

 

Danica Pejić

postdiplomski@pfsa.unsa.ba
+387 (0)33 206-350 lok. 254
+387 (0)33 223-973 direktna linija


Edna Tutić

postdiplomski1@pfsa.unsa.ba
+387 (0)33 206-350 lok. 254
+387 (0)33 223-973 direktna linija

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.