Nastavni predmet: Međunarodno finansijsko pravo – VII semestar – I ciklus studija

Nastavnica: Doc. dr. Edina Sudžuka

Izvod iz Syllabusa za 2018/19 godinu

Izvod iz Syllabusa MFP 18 -19 I CIKLUS STUDIJA

Temin održavanja konsultacija: kabinet 308

Utorak: od 10:00 do 10:45 i od 12:15 do 14:30 sati
Srijeda: od 12:00 do 13:15 i od 16:00 do 16:45 sati.

Izvedbeni plan nastave u 2018/19 akademskoj godini

Izvedbeni-plan-nastave MFP 2018 -19

 

Način vrednovanja i ocjenjivanja

Oblici praćenja i provjeravanja Usmeno i pismeno
Elementi praćenja i provjeravanja Opterećenje u ECTS Udio (%) u ocjeni
Seminarski rad 0,5 15%
I parcijalni ispit – pismeno 1 35%
II parcijalni ispit -završna (usmena ili pismena) provjera znanja 1,5 50%

Doc. dr. Edina Sudžuka