Raspored pristupanja ispitu iz Međunarodnog finansijskog prava

Raspored pristupanja ispitu iz predmeta Međunarodno finansijsko pravo 8.1.2018. godine u 15:30 sati Šerbečić Aida Dedeić Rifat Slatina Dženita Suljagić Amina 10.1.2018. u 13:00 sati Bašić Melika Merdan Amar Totić Amar Šeta Vedim Velić Lamija Ramović Azra Lalić Edin Kerić Ajla Mašić Andrijana Čišić Mirela Selimović Emina Smailbegović Hajrija Ćorić Andrea Mujezinović Adnan Dević Najra […]

Rezultati parcijalnog ispita – Međunarodno finansijsko pravo

  Rezultati parcijalnog ispita iz predmeta Međunarodno finansijsko pravo REZULTATI – MFP – SVE GRUPE   Ispit je položen sa ostvarena 22 boda. uvid u održat će se u četvrtak 21.12.2017. godine od 16:00 do 18:15.   Spisak kandidata koji mogu pristupiti polaganju II parcijalnog ispita, datum održavanja II parcijalnog ispita i raspored grupa biće […]

Međunarodno finansijsko pravo – informacije o terminu konsultacija i realizaciji nastave 2017/18

  Nastavni predmet: Međunarodno finansijsko pravo – VII semestar – I ciklus studija Nastavnica: Doc. dr. Edina Sudžuka Temin održavanja konsultacija: Srijeda od 12:30 do 17:30 sati – kabinet 308.   Izvedbeni plan nastave u 2017/18 akademskoj godini Izvedbeni plan nastave MFP 2017-18 Izvod iz Syllabusa Izvod iz Syllabusa MFP 17-18 – I CIKLUS STUDIJA