Nasljedno pravo – informacije u vezi sa ispitom zakazanim za 21.07.2020.

Ispit iz Nasljednog prava zakazan za 21.07.2020. će se održati kako slijedi: Prvi parcijalni test će biti održan pismeno putem platforme Microsoft Forms u 17:10h. Drugi parcijalni test će biti održan usmeno putem platforme Microsoft Teams. Svi studenti koji polažu integralni ispit ili samo drugi parcijalni test su dužni da se priključe 21.07.2020. u 09h […]

Nasljedno pravo – informacije o ispitu

Pisani ispit iz Nasljednog prava će biti održan putem Microsoft Formsa sa početkom u 17:10h 07.07.2020. Kako bi pristupili ispitu, studenti trebaju imati fakultetsku email adresu. Linkovi za pristup će biti objavljeni na MS Teams Nasljedno pravo.

Nasljedno pravo – informacije u vezi sa ispitom

Pisani ispit iz Nasljednog prava će biti održan putem Microsoft Formsa sa početkom u 17:10h 07.07.2020. Kako bi pristupili ispitu, studenti trebaju imati fakultetsku email adresu. Linkovi za pristup će biti objavljeni na MS Teams Nasljedno pravo. Prvi i drugi parcijalni test će biti održani u odvojenim terminima. Studenti koji rade integralni ispit pristupaju izradi […]

Nasljedno pravo – upute i linkovi za ispit

Pisani ispit iz Nasljednog prava će biti održan putem Microsoft Formsa. Kako bi pristupili ispitu, studenti trebaju imati fakultetsku email adresu. Prvi i drugi parcijalni test će biti održani u odvojenim terminima. Studenti koji rade integralni ispit pristupaju izradi oba parcijalna testa u pripadajućim grupama. I parcijalni test u 18:40h za studente svih statusa – vrijeme […]

Časovi iz nasljednog prava

Današnji čas iz nasljednog prava (repetitorij) će se održati live preko platforme MS Teams s početkom u 12.30h Doc. dr. Darja Softić Kadenić