Nasljedno pravo – satnica za ispit

Ispit iz Nasljednog prava zakazan za 10.07.2019. će se održati prema sljedećem rasporedu: 16:00h — studenti svih statusa studiranja koji rade dio ispita 16:50h — studenti svih statusa studiranja koji rade integralni ispit   VAŽNE NAPOMENE: Studenti ispitu mogu pristupiti isključivo u grupi u koju su raspoređeni. Studenti ispitu mogu pristupiti samo ako imaju urednu ISSS prijavu […]

Nasljedno pravo – satnica za ispit

Ispit iz Nasljednog prava zakazan za 26.06.2019. će se održati prema sljedećem rasporedu: 16:00h — studenti svih statusa studiranja koji rade završni ispit od 50b 16:50h — studenti svih statusa studiranja koji rade integralni ispit   VAŽNE NAPOMENE: Studenti ispitu mogu pristupiti isključivo u grupi u koju su raspoređeni. Studenti ispitu mogu pristupiti samo ako imaju urednu […]

Nasljedno pravo – izmjena satnice za parcijalni test

Parcijalni test iz Nasljednog prava zakazan za 24.04.2019. godine će biti održan u Sali II godine prema rasporedu kako slijedi: 15:30h R i RS studenti sa početnim slovom prezimena A – J 16:15h R i RS studenti sa početnim slovom prezimena K – Š 17:00h R i RS studenti sa početnim slovom prezimena T – […]