Nasljedno pravo – literatura

Da li je potrebno uvesti nove forme raspolaganja mortis causa u nasljedno pravo u BIH Reforma zakonskog nasljedjivanja u BIH i regionu Ucesce notara u ostavinskom postupku Ugovor o nasljedjivanju