06. april – dan Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Povodom 06. aprila dana Pravnog  fakulteta Univerziteta u Sarajevu održana je, dana 11.04.2018. godine, svečana sjednica Nastavno-naučnog vijeća. Tim povodom Dekanesa, prof.dr Hajrija Sijerčić–Čolić osvrnula se na ulogu i značaj Fakulteta kao najstarije   visokoškolske institucije u Bosni i Hercegovini u oblasti društvenih nauka.   Obilježavajući 72. godine postojanja i rada Fakulteta, dodijeljene su zahvalnice i […]

Održan sastanak menadžmenta Fakulteta i nove uprave Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

U ponedjeljak 23.10.2017. godine u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu održan je radni sastanak menadžmenta Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i novoimenovane uprave Pravnog fakulteta. Predmet radnog sastanka bilo je jačanje međuinstitucionalne saradnje, te razmatranje mogućnosti realizacije zajedničkih aktivnosti naša dva fakulteta u edukacijskim procesima, kao i u području […]