Studentice i studenti koji će u akademskoj 2020/2021. godini pohađati sate vježbi iz predmeta Obligaciono pravo I (V semestar), A STUDIRAJU KAO REDOVNI I REDOVNI SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTICE/STUDENTI, biće podijeljeni u dva tima.

Prvi MS Team nosi naziv Obligaciono pravo I grupa A vježbe i u njega će se preko linka ispod prijaviti studentice i studenti čija prezimena počinju slovom A-K. Vježbe će se održavati svake srijede u vremenu 14-15h putem aplikacije MS Teams. Na satove vježbi studenti će, nakon što se prijave i postanu članovi tima, biti pozvani od strane predmetne nastavnice prof.dr. Almedine Šabić Učanbarlić.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a12532bb1d6434894b41d584723068843%40thread.tacv2/conversations?groupId=197a3f17-2ca6-4180-8927-010b1493776e&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6

Drugi MS Team nosi naziv Obligaciono pravo I grupa B vježbe i u njega će se preko linka ispod prijaviti studentice i studenti čija prezimena počinju slovom L-Ž. Vježbe će se održavati svake srijede u vremenu 15-16h putem aplikacije MS Teams. Na satove vježbi studenti će, nakon što se prijave i postanu članovi tima, biti pozvani od strane predmetne nastavnice prof.dr. Almedine Šabić Učanbarlić.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9b4ff4cf1ba64c329fc6a5f61be24330%40thread.tacv2/conversations?groupId=b1854f93-7423-4af1-ab10-9a14535f093f&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6