U periodu od 20.-23.04.2018. godine će Pravni fakultet u Sarajevu ugostiti prof. dr. Reto M. Hilty (direktora Max-Planck instituta za inovacije i konkurenciju iz Minehna) i dr. Eva-Marina Bastian (naučni referent na Max-Planck institutu za inovacije i konkurenciju iz Minehna), koji su u posjeti Pravnom fakultetu povodom održavanja seminara “Der Film im Recht” (Film u pravu), koji organizuje Pravni institut (Katedra za pravo intelektualnog vlasništva) Univerziteta u Cirihu i čiji je domaćin Pravni fakultet u Sarajevu. U okviru predmetnog seminara svoje referate izlagat će preko 20 studenata i doktoranata sa navedenog univerziteta, te Pravnog fakulteta Univerziteta Ludvig Maksimlijan u Minhenu i stipendisti Max-Planck Instituta za inovacije i konkurenciju.