Rezultati parcijalnog ispita iz Međunarodnog finansijskog prava prema abecedi – svi redovni i redovno-samofinansirajući studenti

REZULTATI MFP 6.11. – KONAČNO

Napomena: Ispit je položen sa ostvarenih 20 od ukupno 35 bodova.

Uvid u rad može se izvršiti za sve grupe u petak 16.11.2018. godine sa početkom u 14:30 sati.