Rezultati kontinuiranog rada iz predmeta Filozofija prava za akademsku 2018/19. godinu (Preuzmi PDF)

Obavijest o satnici završnog usmenog razgovora iz predmeta Filozofija prava (Preuzmi PDF)