Poštovane studentice i studenti,

Završna evaluacija znanja iz nastavnog predmeta Krivično procesno pravo II, kojoj mogu pristupiti pristupiti studenti koji su u toku semestra stekli minimalno 30 bodova u skladu sa Obrascem za  praćenje i ocjenjivanje rada studenata na nastavnom predmetu  Krivično procesno pravo II u ak. 2019/2020. god. (objavljen na službenoj stranici PFSA, rubrika KPP II) i koja obuhvata gradivo iz Knjige II – Tok krivičnog postupka. Posebni postupci. Krivično procesno pravo. Peto izmijenjeno i dopunjeno izdanje (2019). održaće se u petak, 12. 6. 2020. za studente svih statusa, a prema rasporedu koji će biti objavljen u četvrtak 11. 6. 2020.

Završna evaluacija znanja obaviće se putem ZOOM platforme u usmenoj komunikaciji sa studentima, zato je potrebno da studenti imaju adekvatnu tehničku/elektronsku podršku sa kamerom.

U cilju organizacije završne evaluacije znanja potrebno je da uputi mail kojim se potvrđuje pristupanje završnoj evaluaciji. Mail treba uputiti na adresu h.sijercic.colic@pfsa.unsa.ba, do srijede 10. 6. 2020. Na osnovu pristiglih prijava izvršiće se raspored koji će biti objavljen blagovremeno sa pozivom za pristupanje završnoj evaluaciji znanja, te je u tom smislu potrebno pratiti obavještenja u rubrici Krivično procesno pravo I i II.

KPP II OBAVJESTENJE ZAVRSNA EVALUACIJA (preuzmi) 

Prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić

Doc. dr. Vildana Pleh