Rezultati kontinuiranog rada iz predmeta Uvod u nauku o državi i pravu – I ciklus – I godina

Rezultati kontinuiranog rada iz predmeta Uvod u nauku o državi i pravu za akademsku 2018/19. godinu (Preuzmi PDF) Obavijest o pristupanju završnom razgovoru iz predmeta Uvod u nauku o državi i pravu (Preuzmi PDF) IZMJENA TERMINA UVIDA U RADOVE Uvid u radove druge semestralne provjere znanja obavit će se u ponedjeljak, 14.01.2019. godine u 14:00 […]