Zbornik radova “Parlamentarizam u Bosni i Hercegovini” – I ciklus – I godina

Za studente i studentice koji/e žele da prošire znanja iz parlamentarnog sistema Bosne i Hercegovine, preporučujemo zbornik radova “Parlamentarizam u Bosni i Hercegovini” Saša Gavrić, Damir Banović (priredili, 2012) Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar/ Fondacija Friedrich Ebert Preuzmi publikaciju sa linka: http://soc.ba/site/wp-content/uploads/2012/07/Parlamentarizam.pdf