Prezentacije sa predavanja iz predmeta Uvod u nauku o državi i pravu održanih 07.11.2018. godine

Prezentacije sapredavanja iz predmeta Uvod u nauku o državi i pravu održanih 07.11.2018. godine 1. Stvaranje novih država (Preuzmi PDF) 2. Parlamentarni sistem Bosne i Hercegovine kao oblik primjene multikulturalnog koncepta predstavljenosti kolektiva (Preuzmi PDF) 3. Parlamentarizam u Bosni i Hercegovini, Saša Gavrić i Damir Banović (urednici), Sarajevski otvoreni centar i Friedrich Ebert Fondacija, Sarajevo, […]

Izvedbeni plan rada na predmetu Uvod u nauku o državi i pravu u akademskoj 2018/19. godini – I ciklus – I godina

Izvedbeni plan rada na predmetu Uvod u nauku o državi i pravu u akademskoj 2018/19. godini – I ciklus – I godina studija Izvedbeni plan predavanja i vježbi za redovni studij (Preuzmi PDF) Izvedbeni plan održavanja konsultativne nastave za vanredni studij (Preuzmi PDF) Struktura bodova i način ocjenjivanja za redovni studij (Preuzmi PDF) Struktura bodova […]