Prezentacije s predavanja iz predmeta Uvod u nauku o državi i pravu – I ciklus – I godina

Prezentacije s predavanja iz predmeta Uvod u nauku o državi i pravu održanih 13.11.2019. godine Parlamentarni sistem Bosne i Hercegovine kao oblik primjene multikulturalnog koncepta predstavljenosti kolektiva (Preuzmi PDF) Stvaranje novih država (Preuzmi PDF) Šematski prikaz organizacije vlasti u Bosni i Hercegovini. Preuzmi link: http://www.dei.gov.ba/dokumenti/default.aspx?id=9457&langTag=bs-BA Preporučena literatura za daljnje čitanje Parlamentarizam u Bosni i Hercegovini […]