Radionica “Učenje zasnovano na praksi na pravnim fakultetima”

Radionica „Učenje zasnovano na praksi na pravnim fakultetima“ National Center for State Courts je u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu organizovao 16. i 17. 02. 2018. godine radionicu pod nazivom „Učenje zasnovano na praksi na pravnim fakultetima“. Radionica je pokrenuta u sklopu projekta Kliničko obrazovanje za studente prava u Bosni i Hercegovini, koji […]

Izvještaj: Klinika iz međunarodnog i evropskog prava ljudskih prava

Evropsko udruženje studenata prava (ELSA) Sarajevo i Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu su od 12. oktobra do 14. decembra 2017. godine realizirali četvrtu Kliniku iz međunarodnog i evropskog prava ljudskih prava. Klinika je pokrenuta usljed nedostatka formalnog i sistematskog obrazovanja o pravu ljudskih prava, a u vezi sa Poveljom o obrazovanju za demokratsko građanstvo i […]