Sporazum o saradnji Pravnog fakulteta i Vakufske direkcije

Dana 03. 03. 2020. godine, na Pravnom fakultetu u Sarajevu je potpisan Sporazum o saradnji između Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH i Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Dekanesa Pravnog fakulteta u Sarajevu prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić ovom prilikom je ugostila dr. Senaida Zaimovića, direktora Vakufske direkcije. Radnom sastanku su prisustvovali i prof. dr. Fikret […]

Simulacija suđenja pred ESLJP u suradnji s Uredom Vijeća Europe u Sarajevu

U petak, 20. 12. 2019. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održana je simulacija suđenja pred Europskim sudom za ljudska prava, a u okviru Klinike iz ljudskih prava, koju je Pravni fakultet realizirao u suradnji s Uredom Vijeća Europe u Sarajevu. Polaznici Klinike su u okviru simulacije pokazali dobro poznavanje judikature Europskog suda za […]