Obavještenje o održavanju live konsultacija iz nastavnog predmeta Poslovno pravo

Live konsultacije iz predmeta Poslovno pravo održati će se 21.5; 28. 5. i 4. 6. 2020.  u terminima prema dogovoru predmetnog nastavnika i studenta. Potrebno je da studenti zainteresirani za ovaj vid komunikacije kontaktiraju, putem e-maila poslanog sa adrese s domenom pfsa.unsa.ba,  predmetnog nastavnika prof. dr. Zinku Grbo na z.grbo@pfsa.unsa.ba radi informacija o terminu i […]