PPD – obavještenje o održavanju nastave

Obavještavaju se studenti četvrte godine studija da će se predavanja iz nastavnog predmeta Pravo privrednih društava održavati prema rasporedu, online, putem platforme Microsoft Teams. Potrebno je da studenti putem linka https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3d49dadb28ac4f87bf386e1b644fbde9%40thread.tacv2/General?groupId=3ad4294d-e9b9-45f6-bc51-dac7614e0ffb&tenantId=7e762570-42d8-481d-b206-a5f7435fd0e6 pošalju zahtjev za priključenje timu Pravo privrednih društava 2020/2021 da bi mogli prisustvovati predavanjima. Prof. dr. Zinka Grbo