Obavijest o ispitu iz predmeta Pravo zaštite potrošača – Pravo zaštite potrošača – I ciklus – IV godina

Ispit iz predmeta Pravo zaštite potrošača održava se korigovanom ispitnom terminu 23.6.2020. godine prema sljedećem rasporedu: Studenti koji su položili semestralnu provjeru znanja, već su raspoređeni u 15 različitih grupa. 23.6.2020. godine trebaju biti u timu kojem pripadaju, pri računaru, kratko prije 17h. U 17h ili kratko nakon 17h u kategoriji Assignments pojavit će se […]